Nieuwsbericht

Geen akkoord Cao Sociaal Werk, wel eindbod werkgevers

17 november 2021 | 1 minuut lezen

Deze week heeft Sociaal Werk Nederland een eindbod gepresenteerd aan de vakbonden. Nadat we een aantal keer uitgebreid met elkaar spraken, konden we afspraken maken die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, werkgelegenheid, balans werk/privé en zorgen voor een betere aansluiting van het functiegebouw op de praktijk. Desondanks is het niet gelukt om op alle punten overeenstemming te bereiken. Sociaal Werk Nederland heeft daarom een eindbod gedaan.

Belangrijke punten uit het eindbod

  • Looptijd van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023.
  • Per 1 december 2021 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 2,5%.
  • Per 1 januari 2023 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 2,0%.
  • Als de 1,13% toezegging van het Rijk per 1 januari 2022 definitief door de gemeenten wordt geëffectueerd, geven cao-partijen hieraan praktische en evenwichtige invulling. Resultaat moet dan zijn een toedeling conform de kaders in het convenant tussen sectoren Zorg & Welzijn en het ministerie van VWS.
  • Actualisatie van het functiegebouw, leidend tot een vernieuwd functieboek.
  • Er komen kaders voor een thuiswerkregeling zodat, indien gewenst, op organisatieniveau een thuiswerkregeling kan worden opgesteld.
  • Er komt geen verplichte generatieregeling; wel is het van belang dat het gesprek wordt aangegaan met medewerkers die niet in staat zijn om werkend de aow-gerechtigde leeftijd te bereiken.

Met het eindbod zijn we niet buiten ons mandaat gegaan en hebben we het maximale geboden als werkgevers gezien de situatie in de sector. Zowel FNV als CNV leggen dit eindbod voor aan haar leden; Sociaal Werk Nederland doet hetzelfde en wel op de Algemene Ledenvergadering van 1 december 2021.

Lid wordenContact