Nieuwsbericht

Wegens coronamaatregelen: VERPLAATST - bestuurlijk congres over kinder- en jeugdwerk

Chris Bos
25 oktober 2021 | 3 minuten lezen

Interview met wethouder Frits Rorink en senior kinderwerker Loes Groot Lipman; zij verzorgen op 25 november een workshop op het bestuurlijke congres over kinder- en jeugdwerk.

Datum: verplaatst naar voorjaar 2022 - datum volgt zsm!
Tijd:  9.30 uur – 17.00 uur
Locatie: Lebuinuskerk te Deventer, Grote Kerkhof 38
Wat: Bestuurlijke conferentie over kinder- en jongerenwerk tijdens en na Coronamaatregelen, met aandacht voor jongeren op straat (ondermijning).
Voor: wethouders, ambtenaren jeugdhulp, beleidsmedewerkers en managers jeugd- en jongerenwerk.

Oproep aan directeur bestuurders en managers sociaal werk en jongerenwerk: kom samen met je wethouder jeugd naar dit congres. 

Hoor het hele verhaal over het Deventer kinderwerk op het bestuurlijke congres over jeugdwerk voorjaar 2022. 

‘Ons gemeentelijke beleid draait om preventie,’ zegt wethouder Frits Rorink, die onder meer jeugd en onderwijs in zijn portefeuille heeft. Daarom investeert Deventer relatief veel in kinderen en jongeren. Uit het onderzoek “Kinderwerk anno 2021” van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat de Raster Groep koploper is in het kinderwerk. ‘In de wijken en op scholen helpen wij ouders met opvoedingsvragen,’ zegt senior kinderwerker Loes Groot Lipman. Op veel scholen is bovendien jeugdhulp actief. Welke lessen zijn in Deventer te trekken uit de coronacrisis? ‘Hoe belangrijk vertrouwen is,’ antwoord Jolanda Knorren, bestuurder van de Raster Groep. ‘Dat je lijnen kort houdt,’ zegt de wethouder.

Tijdens de coronapandemie trokken de gemeente, de Raster Groep en andere ketenpartners op als partners. Wat hield dat in?
Frits: ‘Ik heb nog nooit zoveel contact met Jolanda en met bestuurders in het onderwijs gehad als in die eerste lockdown. Elke week deed ik een belrondje omdat ik uit de eerste hand wilde horen: waar loop je tegenaan? Welke problemen zie je? Welke kansen zijn er? Op die manier stemden we op bestuurlijk niveau af.’
Jolanda: ‘De verhoudingen waren al goed, en de lijntjes kort. We hadden alle vrijheid om onze opdracht goed te vervullen.’
Loes: ‘Raster was een van de weinige organisaties die nog de wijken in ging. Dat werd erg gewaardeerd door kinderen en ouders.’

Wanneer ben je een goede kinderwerker?
Loes: ‘Goede kinderwerkers maken makkelijk contact met kinderen en ouders; ze zorgen ervoor dat kinderen en ouders hen vertrouwen. Wij bieden een veilige haven bieden, als opstapje naar talentontwikkeling. En we helpen ouders bij eenvoudige opvoedingsvragen die makkelijk op te lossen zijn. Zo voorkom je dat problemen groter worden. Veel ouders vinden het veel makkelijker om met zulke vragen naar kinderwerkers te gaan dan naar de school of het consultatiebureau.’

Eén van de aanbevelingen in het onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut is dat kinderwerk een schakel moet zijn in het sociaal domein. Terecht?
Frits: ‘In Deventer is kinderwerk inderdaad een belangrijke schakel. Dat wil niet zeggen dat we klaar zijn, hoor. Maar dat werk is nooit af. Drie jaar geleden begonnen we een pilot met jeugdhulp op een basisschool voor speciaal onderwijs. Zij begeleiden kinderen en docenten en werken preventief. Die pilot was zo’n succes dat we die jeugdhulp inmiddels ook inzetten in andere basisscholen en het voortgezet onderwijs. Dat kost geld, maar die preventieve inzet vinden wij ongelooflijk belangrijk, want daarmee kunnen we veel kinderen uit de jeugdzorg houden.’
Jolanda: ‘De vroegere sociale teams hebben plaatsgemaakt voor enerzijds een Team Toegang Wmo dat bestaat uit medewerkers van de gemeente. En anderzijds de Voor Elkaar-Teams, die bestaan uit maatschappelijk dienstverleners van De Kern en medewerkers van MEE IJsseloevers, Zorggroep Solis en Raster. Die zijn allemaal aanwezig in de wijken om daar te doen wat nodig is. Preventie is ook hier het motto.  Vanuit verschillende “werksoorten” vullen medewerkers elkaar aan en dat is een ultieme win-winsituatie.’

Wat is de belangrijkste les die jullie uit de coronacrisis trekken?
Frits: ‘De essentie is dat je de lijnen kort houd, tussen gemeente, welzijnswerk, onderwijs enzovoort. En zorg dat professionals bestuurlijk gedekt zijn in wat zij doen.’
Jolanda: ‘Voor mij is de grootste les dat alles draait om vertrouwen, vanuit passie voor de stad en de bewoners. Daardoor hebben we de pandemie goed doorstaan. We stonden er samen voor en konden op elkaar rekenen.’

Wat zijn jullie ambities rond kinderwerk en jeugdbeleid?
Loes: ‘Online werken was nieuw voor ons, maar we willen dat niet meer loslaten. Online kunnen we heel veel ouders bereiken en informatie geven. Het is een laagdrempelige vorm van contact. Ook gaan we door met het digitale aanbod voor kinderen.’
Jolanda: ‘Mijn ambitie is: preventie in de wijk bestendigen en bekrachtigen.’
Frits: ‘De komende jaren wil ik blijven inzetten op de samenwerking met de genoemde partners. Maar als er na de verkiezingen van volgende jaar een ander college en een andere gemeenteraad komen, bestaat het gevaar dat die andere keuzes maken. Daarom proberen wij onze koers formeel en informeel te verankeren. Die informele verankering is het belangrijkst. Dat doen we door partners te laten ervaren dat we goed samenwerken en elkaar kunnen vertrouwen. Formeel moeten we dat doen door de gemeenteraad ervan te overtuigen dat onze koers een goede is. Deventer heeft goud in handen!’

  • Hoor het hele verhaal over het Deventer kinderwerk op het bestuurlijke congres over jeugdwerk voorjaar 2022. Attendeer uw gemeente op dit congers of kom samen. 
  • Kees Neefjes (Verdiwel) interviewde drie sleutelfiguren over het Deventer kinderwerk. Dit artikel is een bewerking van Kees’ artikel. 
Lid wordenContact