Nieuwsbericht

Gemeenteraads- verkiezingen 2022: toolkit en overzichtsartikel

29 september 2021 | 2 minuten lezen

De magere miljoenennota geeft het sociaal domein nog weinig extra steun en armslag. Veiligheid en onderwijs kunnen rekenen op iets meer armslag, maar verder staan de gemeenten en het sociala domein er vooralsnog alleen voor. Het Rijk zorgt nauwelijks voor het flankerende rijksbeleid dat gemeenten nodig hebben om alle oude en vooral ook nieuwe uitdagingen op te pakken. Des te belangrijker is het dus voor sociaalwerkorganisaties om als kenner van wijken en buurten met visie en daadkracht de verkiezingen in te gaan.

Toolkit Gemeenteraadsverkiezingen
Sociaal Werk Nederland biedt leden het komende half jaar extra ondersteuning in de vorm van onderbouwing, webinars/masterclasses in de Toolkit Gemeenteraadsverkiezingen. U vindt die via de Themategel op de homepage. We trappen hieronder af met het overzichtsartikel 'Trends, Thema’s en Onderbouwing'.

Het gaat gebeuren in de wijken!
Sowieso worden de komende gemeenteraadsverkiezingen een belangrijk ijkpunt. Want wat gaan politieke partijen daadwerkelijk doen om lokaal invulling te geven aan het gewenste nieuwe leiderschap, aan het herstel van vertrouwen in de overheid en aan de terugkeer van de menselijke maat?

Dat nieuwe leiderschap zullen gemeenten vooral zélf moeten vormgeven. Maar voor vertrouwensherstel en voor de menselijke maatvoering kunnen ze het best aankloppen bij het sociaal werk. U weet wel waarom.

Dat wil niet zeggen dat álle lokale politici dat al inzien. Daarvoor zult u nog het nodige lobbywerk moeten verrichten. Op deze pagina en het daaraan gelinkte overzichtsartikel geven we u hiervoor essentiële munitie. We beschrijven beknopt de belangrijkste trends in het sociaal domein én wat sociaal werk op dat punt te bieden heeft.

Dat zijn:

  • De noodzaak van een grootscheepse meerjarige wijkenaanpak wordt breed onderschreven (en sociaal werkers moeten daarin een belangrijke rol krijgen
  • Opgroeien: de kansenongelijkheid krijgt steeds meer aandacht (en meer samenwerking tussen onderwijs en kinder-/jongerenwerk is daartegen een beproefd recept)
  • De omslag van zorg naar preventie krijgt geleidelijk vorm (maar daar mag best een tandje bij)
  • Steeds meer instanties werken aan bestaanszekerheid en een leven zonder schulden (met sociaal raadlieden als vooruitgeschoven posten)
  • De komende jaren krijgen gemeenten er een stroom aan nieuwe taken bij: de wet Inburgering, de energieopgave, vergrijzing, groeiende woningnood en nog veel meer (gebruik de bestaande sociale infrastructuur om die vloedgolf op te vangen; die moet dan wel worden versterkt).

Bij belangrijke thema’s als sterke wijken, armoede en bestaanszekerheid en onderzoek naar wat effect sorteert, werkt Sociaal Werk Nederland steeds meer en met steeds meer resultaat samen met overkoepelende gemeentelijke organisaties als VNG, Divosa, Aedes en NDSD. Voor lokale sociaalwerkorganisaties geldt daarom: bij het benaderen van gemeenten gaat het niet alleen om het beïnvloeden van de lokale politiek, maar vooral ook om het verstevigen van je relatie met de juiste ambtenaren.

En last but nog least: zijn er genoeg sociaal werkers om deze stijgende vraag naar sociaal werk op te vangen?

Hier vindt u het complete overzichtsartikel 'trends, thema’s en onderbouwing'.

Lid wordenContact