Nieuwsbericht

Landelijk programma Schouders Eronder met anderhalf jaar verlengd

28 september 2021 | 1 minuut lezen

Steeds minder mensen kunnen in Nederland de eindjes nog aan elkaar knopen.  Schulden nemen toe en burgers verliezen het vertrouwen in de overheid. De pandemie verhardt de schuldenproblematiek. De urgentie om alle zeilen bij te zetten met hulp voor mensen met financiële problemen is groot.  

Daarom bundelen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG opnieuw hun krachten binnen Schouders Eronder. Dit landelijke programma ondersteunt ook de komende 1,5 jaar professionals, organisaties en ketens binnen de schuldhulp. De onderlinge samenwerking draagt krachtig bij aan innovatieve schuldhulp in Nederland. Financieel wordt het programma mogelijk gemaakt door het ministerie van SZW.

Eerder, sneller en beter
De vijf partijen zien dat schuldhulpprofessionals en organisaties voor grote uitdagingen staan. Het is nog niet precies bekend wat de gevolgen van de pandemie zijn, maar dát deze gevolgen groot zijn wordt wel steeds duidelijker. Daarom is het zo belangrijk dat juist nu mensen met geldproblemen eerder, sneller en beter geholpen worden. Hoe eerder mensen in beeld zijn, hoe sneller signalen doorkomen en professionals elkaar weten te vinden, hoe meer mensen we écht kunnen helpen.

Alleen samen
Om dat te bereiken is het nodig dat iedereen in de keten goed met elkaar samenwerkt. Om als professional, organisatie en keten te kunnen groeien en te innoveren is van elkaar leren onontbeerlijk. Alleen kunnen we het niet, samen komen we verder.

Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG blijven daarnaast bij de landelijke politiek aandringen op het investeren in preventie. Inzetten op effectievere schuldhulp blijft water naar zee dragen als we ook niet voorkomen dat mensen in de problemen komen. Denk daarbij aan financiële educatie of het garanderen van bestaanszekerheid. Op dit punt is het Rijk aan zet.

De vijf partners pakken ondertussen ook hun verantwoordelijkheid op. Door effectief gebleken vernieuwingen verder te ontwikkelen en te implementeren. En door financiële hulpverleners  toe te rusten voor de uitdagingen die op hen afkomen. Dat doen we samen, met jou en met vele andere partijen in het sociaal domein!

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Kijk op de website www.schouderseronder.nl.

Lid wordenContact