Nieuwsbericht

Boek: Zó werkt het sociaal domein

16 september 2021 | 1 minuut lezen

Tien partijen hebben samengewerkt om dat sociaal domein in kaart te brengen, en het boek 'Zó werkt het sociaal domein' te realiseren: het ministerie van BZK, ministerie van SZW, ministerie van VWS, Movisie, het Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal Werk Nederland, Stedennetwerk G40, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het UWV en De Argumentenfabriek.

Bij de presentatie van het boek werd het sociaal werk vertegenwoordigd door Simone Duin, Sociaal werker van het jaar 2020. Op de vraag op welke manier dit boek voor Simone nuttig is, geeft ze aan: "Het boek is een fijne meetlat om te kijken of ik alle partners in het vizier heb". ​

De VNG ziet het nut van het boek ook richting gemeenteraadsverkiezingen als een nieuw college aan de slag gaat. Bestellen kan hier. 

Lid wordenContact