Nieuwsbericht

Oproep VVE-aanbieders voor deelname aan landelijk panel 2021-2022

15 september 2021 | 1 minuut lezen

Vanuit de Branche Kinderopvang, Branche Maatschappelijk Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland nemen wij weer deel aan het ondersteuning programma van MINOCW voor de verder invoering en kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie in de kinder- en peuteropvang in 2021 en 2022. Het ministerie van OCW ondersteunt ons hierin en samen met Oberon, Sardes en de CED-groep organiseren wij de komende periode activiteiten en diensten om dit succesvol uit te voeren.

Hiervoor hebben wij vooral de stem nodig vanuit het werkveld. We richten daarom een digitaal panel op met VVE-aanbieders. Het panel bieden een online-uitvraagmogelijkheid bij specifieke kwesties over VVE. Het kan gaan om gesignaleerde knelpunten, maar ook om te polsen in welke vorm we een bepaald thema het beste kunnen aanbieden zodat het aansluit op de behoeften van het werkveld.

Het panel kan ook dienen als een soort beleidsthermometer om te polsen hoe een beleidsvoorstel van OCW zou vallen in de praktijk. Het panel geeft hierdoor een mooi beeld van dilemma’s en vooruitgang van VVE.

De panelbevraging gaat nadrukkelijk niet om onderzoek, maar levert wel  een iets breder beeld vanuit het werkveld dan tot nu toe. Het panel van VVE-aanbieders gaat in september 2021 van start en loopt door tot eind 2022. De frequentie van digitaal contact met het panel zal ongeveer 1 keer per maand zijn. Vanuit de branches onderhouden wij dit panel en zorgen ervoor dat de panelleden ook zelf regelmatig van relevante informatie worden voorzien. Leden van het panel zijn Vve-aanbieders, maar hoeven geen lid te zijn van de branches. Aan melden kan via Ernst Radius, radius@sociaalwerk.nl

Lid wordenContact