Nieuwsbericht

Zelfsturing: wat is het en is het wat voor sociaal werk?

15 september 2021 | 2 minuten lezen

Op dinsdag 21 september organiseert Sociaal Werk Nederland een oriënterende online ledenbijeenkomst over zelfsturende teams. Aanmelden kan nog.

Zelfsturende teams zijn al lang niet meer zo hot dat niemand er zijn vingers aan wil branden. Integendeel. Zeker in de zorg en het onderwijs is er inmiddels al veel ervaring mee opgedaan. Mede op grond daarvan zijn ook de eerste sociaalwerkorganisaties ermee begonnen. Hoe bevalt het hen? Wat werkt en wat kun je beter niet doen? Op een ledenbijeenkomst van Sociaal Werk Nederland over het Kwaliteitslabel bleek dat er behoefte is aan actuele informatie over de voor- en nadelen van deze manier van werken.

Daarover gaat het dan ook op dinsdag 21 september tijdens de digitale oriënterende ledenbijeenkomst van Sociaal Werk Nederland. Te gast zijn Anneke Offereins, senior onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht en Ron Janssen, directeur-bestuurder van Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in Spijkenisse. Anneke Offereins heeft onder andere door haar onderzoeken veel kennis en praktijkervaring opgedaan over zelfsturing en de impact ervan op organisaties. Ron Janssen vertelt over het wel en wee van zelfsturende vrijwilligersteams binnen zijn eigen organisatie. Zowel vanuit de theorie als uit de praktijk gaat het dus over vragen als:

  • Welke vormen van zelfsturing zijn er?
  • Hoe bepaal je welke vorm past bij jouw organisatie?
  • Wat betekent dat voor medewerkers envrijwilligers?
  • Hoe bereid je ze voor?

Programma
De gratis online bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur. In tegenstelling tot eerdere berichten is de bijeenkomst niet alleen toegankelijk voor leden die zijn gecertificeerd voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk maar voor álle lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland die graag meer willen weten over zelfsturing.

10.00 – 11.00 uur: Een presentatie van Anneke Offereins, senior onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Zij heeft verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd over zelfsturing. Voor haar promotie doet ze praktijkgericht onderzoek in de ouderenzorg, onder meer naar de effecten van een bottom-up veranderinterventie die moet leiden tot een veerkrachtige cliëntgerichte organisatie. Kan zelfsturing of zelforganisatie daaraan bijdragen, en zo ja: hoe?  

11.00 – 12.00 uur: Ron Janssen van SWO Spijkenisse presenteert het project Zorg beter met vrijwilligers dat samen met Movisie in hun organisatie is uitgevoerd. Doel van dit project was tweeledig:

  1. Vrijwilligers inzetten en daarbij aansluiten bij hun behoefte zich verder te ontwikkelen.
  2. Het begeleiden van vrijwilligers binnen zelfsturende teams, zodat de inzet van vrijwilligers niet beperkt bleef tot de beschikbare beroepskrachten die deze mensen konden begeleiden.

Aanleiding voor de keuze van zelfsturende vrijwilligersteams was enerzijds om de transformatiedoelstellingen te realiseren en anderzijds om hun geloof in sociaal kapitaal vorm te geven. In hoeverre is dat gelukt?

Het belooft een mooie, interactieve bijeenkomst te worden met volop ruimte voor vragen, uitwisseling en discussie.

Aanmelden
Meld je hier aan voor de bijeenkomst