Nieuwsbericht

Campagnemateriaal vroegsignalering schulden ondernemers

14 september 2021 | 1 minuut lezen

Het taboe rond schulden is nog steeds groot. Gemiddeld modderen mensen minstens vijf jaar alleen voort. Terwijl het zo belangrijk is om zo vroeg mogelijk hulp in te schakelen zodat schulden niet een enorm persoonlijk drama worden. Dat geldt zeker voor zzp-ers in coronatijd. 

Mede dankzij de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ die in het voorjaar van 2021 heeft gelopen, heeft een groot aantal mensen de weg weten te vinden naar Geldfit.nl. En via de adviezen vanuit Geldfit vonden mensen de weg naar hulp van gemeenten, vrijwilligersinitiatieven en online tools. Geldfit is een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute, waar Sociaal Werk Nederland partner van is. 

Maandag 13 september is de campagne weer van start gegaan op radio en online (o.a. Facebook, Instagram en LinkedIn). Drie ambassadeurs vormen het gezicht van deze vervolgcampagne. Zij vertellen wat hun geholpen heeft om uit de schulden te komen en roepen ondernemers, zzp’ers en flexwerkers op niet met geldzorgen rond te blijven lopen, maar erover te praten en hulp te zoeken. De campagne is inhoudelijk in lijn met de uitingen van eerder dit jaar, in een vernieuwde vormgeving, en ook nu verwijzen we actief naar Geldfit.nl

Oproep aan sociaal werk: hang posters op!
De landelijke campagne loopt door tot en met 24 oktober. Juist door ook op lokaal niveau aandacht te besteden aan de ‘Eerste stap helpt je verder’ wordt het bereik van de campagne vergroot. En realiseren we met elkaar meer impact. De campagnematerialen zijn vanaf nu te bekijken en te downloaden op De eerste stap helpt je verder | Campagnetoolkits.nl

Sociaal Werk Nederland verspreidt dit materiaal op verzoek van hget ministerie van SZW. Met elkaar gaan we ervoor om nog meer mensen te helpen de weg te vinden naar hulp.

Lid wordenContact