Nieuwsbericht

Bijeenkomsten vennootschapsbelasting in oktober/november

8 september 2021 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland is in overleg met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de venootschapsbelastingsplicht van sociaalwerkorganisaties. Tijdens het eerste overleg is afgesproken dat de Belastingdienst zorgt voor een 'gecoördineerde behandeling van sociaal werkorganisaties, zodat gelijke gevallen ook gelijk zullen worden behandeld'. Verder is afgesproken dat er in de loop van oktober/ begin november voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt zo snel mogelijk.  

In onze laatste nieuwsbrief van 12 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het Vennootschapsbelasting-dossier. Inmiddels kunnen wij u berichten over ons overleg dat wij recentelijk samen met DUROI Belastingadviseurs met een afvaardiging van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben gehad. Daarnaast willen wij u ook informeren over de status van het digitale SW-dossier, de VPB Toolkit genaamd en de mogelijkheden die dit biedt ter onderbouwing van de VPB-positie. Niet in de eerste plaats ten behoeve van de Belastingdienst, maar vooral ten behoeve van uw Raad van Toezicht en (controlerend) accountant.

Tijdens het overleg hebben het ministerie en de Belastingdienst aangegeven dat de Belastingdienst inmiddels heeft voorzien in een gecoördineerde behandeling van sociaal werkorganisaties, zodat gelijke gevallen ook gelijk zullen worden behandeld. Verder zullen er in de loop van oktober, begin november voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij ook de Belastingdienst toelichting zal geven op de VPB-positie en behandeling van sociaal werkorganisaties. Van de exacte data brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Een ander belangrijk punt van overleg betreft de positie van ‘vrijwilligers’ en de controle door de Belastingdienst op de registratie daarvan. Indien vrijwilligers namelijk op correcte wijze door de instelling worden geregistreerd, is het mogelijk om de financiële gevolgen van een eventuele VPB-plicht fors te beperken of zelfs volledig te voorkomen door toepassing van de zogenaamde ‘aftrek van fictieve loonkosten’.

Het nadeel wat hierbij wordt ervaren, is dat de Belastingdienst voor deze aftrekpost integraal de gegevens van alle vrijwilligers kan opvragen. In samenwerking met DUROI is in de VPB Toolkit in een registratie- en controlemethode voorzien, waarbij het integraal aanleveren van vrijwilligersgegevens niet nodig hoeft te zijn. Het ministerie kijkt in overleg met de landelijke coördinator controle van de Belastingdienst of deze methodiek geaccepteerd kan worden. Wij hopen u daar op korte termijn uitsluitsel over te geven.

De toevoeging van deze vrijwilligersregistratie en het controleprotocol heeft tot wat vertraging in de ontwikkeling van de VPB Toolkit geleid, maar deze digitale tool bevindt zich momenteel in de laatste testfase. Wij vinden dit echter een essentieel onderdeel dat niet mag ontbreken. Naast de registratie van de vrijwilligers biedt de VPB Toolkit namelijk ook meteen de mogelijkheid om automatisch een ‘vrijwilligersovereenkomst’ te genereren en berekent het programma ook jaarlijks de ‘fictieve loonkostenaftrek’, die bepalend kan zijn voor de uiteindelijke VPB-positie. Wij gaan er vanuit dat we de VPB Toolkit ongeveer tegelijkertijd met de voorlichtingsbijeenkomsten kunnen lanceren.

Met ons overleg met het ministerie en Belastingdienst, de VPB Toolkit en de komende voorlichtingsbijeenkomsten over de vennootschapsbelasting in samenwerking met de Belastingdienst willen we vooral zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen over dit onderwerp. De Belastingdienst heeft ons bevestigd dat het zeker geen doelstelling is om zoveel mogelijk instellingen in de VPB-heffing te betrekken. Uiteraard wordt wel belang gehecht aan een correcte naleving van fiscale verplichtingen. In de praktijk blijken er echter veel misverstanden te bestaan over het wel of niet VPB-plichtig zijn van de instelling. De VPB-positie is namelijk geen statisch gegeven en kan in de tijd wijzigen afhankelijk van de omstandigheden en daardoor toch tot verassingen leiden voor zowel het bestuur als de Raad van Toezicht. Met behulp van de voorlichting en het gebruik van de VPB Toolkit weet u waar uw instelling aan toe is en heeft u grip op die situatie. Daarbij biedt het de mogelijkheid om vooral ook het niet VPB-plichtig zijn met feiten te onderbouwen, zodat het bestuur, Raad van Toezicht, maar ook niet te vergeten de (controlerend) accountant zekerheid heeft ten aanzien van de VPB-positie. De vrijwilligersregistratie is daar een voorbeeld van. Zo kunnen verrassingen, en waar mogelijk VPB-plicht, beperkt of voorkomen worden.

Lid wordenContact