Nieuwsbericht

17 november 2021 - Landelijk Congres sociaal raadslieden

25 augustus 2021 | 1 minuut lezen

Het landelijke congres Sociaal Raadslieden Werk heeft dit jaar als centrale thema: 'Wat brengt een nieuw kabinet de kwetsbare burger op financieel en juridische gebied?'

Als er íets duidelijk is geworden uit de kinderopvangtoeslagaffaire, is het wel dat overheden dienstbaar moeten zijn. En meer oog moeten hebben voor de individuele burger en maatwerk moeten leveren bij invorderingen. De WRR stelde in 2017 zwart op wit dat 'weten nog geen doen is'. Mensen met bestaansstress raken aangetast en functioneren beperkt. In het geval van schulden raken ze daar veelal steeds dieper in verstrikt of starten onnodig procedures.

Sociaal raadslieden werken in de frontlinie om deze mensen te helpen. We kijken op het congres naar de nieuwe ambities van een aanstaand kabinet, maar ook naar de herziening van de rechtsbijstand, samenwerking met de bibliotheken, de invoering van de beslagvrije voet, de nieuwe wet Inburgering. Ook op de rol staan actualiteiten rond de participatiewet, toeslagen, maatwerkoplossingen en omgaan met cliënten met beperkingen.
Kortom: je bent in één klap bij met hét jaarlijkse congres van en voor sociaal raadslieden en partners.

Voor dit congres zijn punten te behalen voor het beroepsregister van het Registerplein. Bij aanmelding van vijf deelnemers door leden met een pluspakket is telkens vijfde deelnemer gratis. Aanmelden kan binnenkort; houd de website in de gaten!

Noteer alvast in uw agenda: woensdag 17 november 2021; NBC in Nieuwegein; 9.30-17.00 uur.

Lid wordenContact