Nieuwsbericht

Schuldinfo Jaarcongres sociaal raadsliedenwerk - 7 oktober 2021

23 augustus 2021 | 2 minuten lezen

Congres over juridische en methodische ontwikkelingen in de ondersteuning van mensen met schulden.
De volgende thema’s staan onder andere centraal

 • Het verhaal van Janet Ramesar, één van de gedupeerden van de toeslagenaffaire
 • Keynotespeech ‘Doenvermogen anno 2021: de stand van zaken’
 • Actualiteiten Invordering & Schulden
 • De vereenvoudigde Beslagvrije voet aan de hand van casussen
 • Voortgang herstelorganisatie kinderopvangtoeslag: hoe omgaan met de belastingschuld van je cliënt?
 • Roerige tijden voor het Vrij te laten bedrag
 • Serious game 1 uur in de Bijstand
 • De Omgekeerde toets© bij schuldenproblematiek: mogelijk maken wat nodig is!
 • Vaststellen van het inkomen van de schuldenaar aan de hand van de inkomensspecificatie
 • Cultuur en schulden
 • Actualiteiten schuldenbewind
 • Keynote speech ‘Streng maar onrechtvaardig: hoe rechtvaardig is de bijstand?’

Burgers in de knel
Bij schulden denken mensen vooral aan teveel uitgeven. Een groot deel van de schuldenproblematiek is echter het gevolg van ingewikkelde systemen waarin je makkelijk klem komt te zitten. Het besef hiervan is met de toeslagenaffaire gelukkig toegenomen. Het is niet voor niets dat het bericht op SchuldInfo over de terugvordering van 7000 euro aan bijstandsuitkering vanwege ontvangen boodschappen van een moeder, zoveel ophef veroorzaakte. Hoe voorkomen we dat burgers in de knel komen door wetgeving? Het systeem moet menselijker.

Rekening houden met doenvermogen
Regels en systemen zijn bedacht voor de burger die redzaam is en dus kennis heeft van de verschillende regels, deze regels kan vertalen naar zijn of haar eigen situatie, weet wat van hem of haar daarin verwacht wordt, in staat is om op tijd in actie te komen, en bij conflicterende regels en belangen de juiste keuzes kan maken. Echter, deze ideale burger bestaat niet! Hoe kunnen systemen en mensen in de uitvoering hier meer rekening mee houden?

Systeem versus menselijke maat
Met ingang van 2021 is de wijze van invordering van schulden ingrijpend gewijzigd. Er wordt meer rekening gehouden met de beperkte redzaamheid van mensen. Zo wordt de beslagvrije voet grotendeels berekend met informatie uit het systeem (Basisregistratie personen en de Polisadministratie). Maar zetten we nu niet weer het systeem teveel centraal? Houden we wel oog voor de menselijke maat?

Methodische interventies
Het schuldenprobleem is ingewikkeld en kent veel juridische aspecten. Tijdens deze editie van het congres besteden we in lezingen en deelsessies aandacht aan de nieuwe beslagvrije voet, toeslagenaffaire, Participatiewet, schuldhulpverlening en beschermingsbewind. Om stappen te maken in de begeleiding van mensen met schulden komt het ook aan op goede methodische interventies. De persoonlijke aanpak kan het verschil maken. U kunt deelsessies bijwonen over de ‘omgekeerde toets’, omgaan met weerstand, cultuuraspecten bij schuldenproblematiek en u kunt zelf ervaren hoe het is om te leven van een bijstandsuitkering.

Actualiteiten
Het SchuldInfo Jaarcongres bestrijkt een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch, zodat u als professional weer helemaal ‘up-to-date´ bent. 
Aanmelden kan hier. 

Lid wordenContact