Nieuwsbericht

Dordrecht start met Sociaal Recept

12 juli 2021 | 2 minuten lezen

Bron: Welzijn op Recept

De gemeente Dordrecht start per 1 september met Sociaal Recept, zoals Welzijn op Recept daar heet. Ariadne Pors, Teamleider Stedelijke Projecten en projectleider Sociaal Recept van Buurtwerk Dordrecht, en (actie)onderzoeker Jenny Zwijnenburg van Buurtwerk Dordrecht vertrouwen erop dat het een succes wordt: “We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren, maken verwijzen en terugkoppelen mogelijk ‘met één druk op de knop’ en zetten in op monitoring en evaluatie.”

Het project, een pilot van een jaar, is zorgvuldig voorbereid: Eerst is onderzocht, – de gemeente heeft daarvoor middelen beschikbaar gesteld -, hoe de relatie zorg en sociaal domein het beste vorm kon krijgen en welke aanpak gevolgd zou worden. Vanaf het begin deed Drechtdokters mee, de regionale huisartsenorganisatie in de Drechtsteden, waartoe ook Dordrecht behoort. Een belangrijke rol speelde ook Sabine Braat die als strategisch projectleider huisartsen bij de gemeente keek hoe de verbinding met de huisartsen vergemakkelijkt kon worden.

Want duidelijk was wel dat werken met Sociaal Recept van alle betrokken partijen een andere manier van werken vraagt. Die omslag heeft de meeste kans van slagen, als die voor de betrokkenen zoveel mogelijk wordt versimpeld: “Er zijn bestaande structuren waar je op aan kunt sluiten.” De sociaal makelaars [zoals sociaal werkers hier heten] bestaan al en hun werkwijze lijkt op die van Welzijn op Recept/Sociaal Recept. Zij krijgen nu al van verwijzers vragen om inwoners te matchen aan geschikt welzijnsaanbod. “Sociaal makelaars zijn de sociale kaart op twee benen.”

Met de invoering van het Sociaal Recept krijgen zij er een extra taak bij: het begeleiden van patiënten die zijn verwezen door huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen en diëtisten. “De zes sociaal makelaars zijn in tweetallen verdeeld over drie gebieden: West, Oost en Centrum. Zij vormen het aanspreekpunt voor de huisartsen in hun gebied.”

Met één druk op de knop
Ook bij de huisartsen en zorgmedewerkers wordt aansluiting gezocht bij bestaande structuren. Zij gebruiken al cBoards. Sociaal Recept gaat ook gebruik maken van dit digitale multidisciplinaire patiëntendossier. Verwijzen naar én terugkoppelen van de sociaal makelaars kan straks met één druk op de knop: “Ervaring leert dat je zo veel mogelijk verwijzingen krijgt door het zo gemakkelijk mogelijk te maken. En als een huisarts ziet dat zijn/haar verwijzing goed heeft gewerkt, stimuleert dat tot meer verwijzingen.”

Evaluatie en onderzoek
In het plan van aanpak vormen monitoring en evaluatie een belangrijk onderdeel. “We willen weten: doet het project wat het belooft? Wat is eventueel nodig om het wel te laten lopen? Dat kun je beter snel door regelmatige evaluatie te weten komen dan door pas na een aantal jaren terugkijkend te evalueren. Doel is te komen tot een structurele werkwijze.”

Bovendien gaat men ook echt onderzoeken wat de interventie financieel oplevert voor de gemeente en voor de zorgverzekeraar. Werkt Sociaal Recept echt preventief en kan zo duurdere zorg worden voorkomen? Om dat te weten te komen wordt de Preventie Calculator ingezet voor alle trajecten. Bij deze rekenmethode wordt de kans dat duurdere zorg binnen 6 maanden ingezet moet worden en de kans dat die door de interventie wordt voorkomen, afgezet tegen de werkelijke kosten. “De sociaal makelaars moeten daarom heel precies bepalen wat zij doen en hoelang zij daarmee bezig zijn. Ze zijn eigenlijk hulpverleners, maar straks ook bezig met onderzoek.” Maar zover is het nog niet. Eerst vinden trainingen plaats, die 1 juli beginnen.

Voor meer succesverhalen download of bestel ook het boekje “Pareltjes van Welzijn op Recept”