Nieuwsbericht

Oproep: twee enquêtes voor vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties

6 juli 2021 | 1 minuut lezen

Met steun van het ministerie van VWS brengt Sociaal Werk Nederland het jeugdwerk ‘in de buurt’ in kaart. VWS wil graag een landelijk beeld krijgen van wat we hebben, hoe het eruit ziet en wat de aard en het doel is van het vrijwillig jeugdwerk. Met de resultaten van dit exploratieve onderzoek in de hand kan het ministerie het beleid versterken en verbeteren.

 

 

Wij roepen u vooral op deze enquête door te sturen naar lokale jeugdclubs, jeugdbrandweerbrigades, skateclubs etc.

Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking!

Meer weten of vragen? Mail naar radius@sociaalwerk.nl

Lid wordenContact