Nieuwsbericht

Informatie bonusregeling 2021

11 juni 2021 | 1 minuut lezen

Sociaalwerkorganisaties kunnen medewerkers voordragen voor de eenmalige bonus, mits aan de bijbehorende criteria wordt voldaan. Van 15 juni tot en met 27 juli 2021 18.00 uur kan de bonus worden aangevraagd.

Zoals eerder werd aangekondigd is er nu meer bekend over de eenmalige bonus voor professionals in zorg en welzijn die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd vanwege COVID-19 in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021.

VWS heeft ervoor gekozen dat alle professionals binnen zorg en welzijn in aanmerking kunnen komen. Omdat er één totaalbedrag beschikbaar is, is de hoogte van de bonus afhankelijk van het aantal aanvragen. In de Kamerbrief van 28 mei 2021 staat dat de bonus netto tussen de € 200 en € 240 zal bedragen.

De bonusregeling waarin de eerder in de Kamerbrieven gedeelde kaders zijn uitgewerkt, is op 15 juni gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf die dag is informatie over de regeling ook te vinden op de website van de Rijksoverheid en DUS-I en SVB.

Bij deze regeling van VWS is Sociaal Werk Nederland niet betrokken. Voor vragen erover kunt u terecht bij VWS. VWS zal op haar website FAQ’s plaatsen.

Lid wordenContact