Nieuwsbericht

Te weinig jongerenwerkers voor aanpak jeugdige drugscriminelen

9 juni 2021 | 1 minuut lezen

Jongeren lopen in bepaalde wijken van Amsterdam wel heel jong al het risico vroeg terechtkomen in de drugscriminaliteit. Soms zelfs op de basisschoolleeftijd.
Hoewel drugscriminaliteit in heel Amsterdam voorkomt, is de kans ermee in aanraking te komen groter in buurten waar kinderen op straat opgroeien.

Dat blijkt uit het deze week verschenen politieonderzoek ‘Dealers in de dop’. In het onderzoek wordt dieper ingegaan op de oorzaken en welke jongeren het meest gevoelig zijn. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen, waaronder de noodzaak voor meer jongerenwerker en wijkagenten op straat, vooral in die buurten waar die criminele straathandel floreert.
Dit rapport borduurt voort op het vraagstuk van aanpak ondermijning door criminaliteit en het eerdere rapport hierover van Pieter Tops en Jan Tromp.
Zie hier de infographic Dealers in de dop. 
Uiteraard is dit rapport ook voor sociaalwerkorganisaties, gemeenten en jongerenwerkers elders in het land interessant. Jongerenwerk speelt een rol bij voorkomen ondermijning.
Sociaal Werk Nederland werkt samen met HALT en andere organisaties aan preventie criminaliteit, wapenbezit en meer. 
Ook via YouthSpot. 
 

Bijlagen

Lid wordenContact