Nieuwsbericht

Grip op het leven voor huishoudens met complexe problemen

7 juni 2021 | 1 minuut lezen

In Amsterdam verkeren veel huishoudens in een situatie waarin zij meer bezig zijn met overleven dan leven. Daarom is in 2018 in Geuzenveld-Slotermeer gestart met de pilot Van Overleven naar Leven (VONL). Deze bewezen aanpak is onderdeel van de Amsterdamse maatwerkmethode voor huishoudens met complexe problemen.

Van Overleven naar Leven
De situatie in Geuzenveld-Slotermeer en het SER rapport ‘Opgroeien zonder armoede’ uit 2017 waren voor de Gemeente Amsterdam (WPI) en de bestuurscommissie Amsterdam Nieuw-West aanleiding om SEZO te vragen een plan van aanpak te ontwikkelen ter vermindering van de armoede en schulden van deze gezinnen. Zo is Van overleven naar leven (VONL), in samenwerking met Stichting Eropaf!, Impuls en de Hogeschool van Amsterdam, gestart. Zowel Sezo als Impuls zijn lid van Sociaal Werk Nederland. 

VONL is een succesvolle aanpak voor huishoudens met financiële instabiliteit en schulden, die vastlopen op meerdere leefgebieden en officiële instanties wantrouwen. De gezinnen ervaren na onze ondersteuning – waarbij een outreachende sociaal werker samen met een ervaringsdeskundige een tandem vormt – meer financiële stabiliteit, grip op hun leven en zijn meer zelfredzaam.

Wil je hier meer over lezen? Download de volledige publicatie:

Publicatie Van Overleven naar Leven

Projectbeschrijving VONL door HvA

Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Meer MKBA's: 

Lid wordenContact