Nieuwsbericht

Blog: Wijziging in het ontslagrecht voor bestuurders van stichtingen per 1 juli 2021

7 juni 2021 | 1 minuut lezen

Huidige stand ontslagrecht bestuurders van stichtingen

Bestuurders van stichtingen hebben dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming als ‘gewone’ werknemers. Dat houdt in dat de Raad van Toezicht UWV om toestemming kan vragen de arbeidsovereenkomst op te zeggen of de kantonrechter kan verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er is dus sprake van een preventieve toets waarbij niet meteen tot ontslag kan worden overgegaan.

Wat verandert er per 1 juli 2021?

> Geen preventieve toets
> Geen herstel maar eventueel een billijke vergoeding
> Geen bedenktermijn bij een vaststellingsovereenkomst

De WBTR voorziet ook in de mogelijkheid van schorsing en ontslag van de Raad van Commissarissen of een ander toezichthoudend orgaan van de stichting.


Zie voor meer informatie en de volledige blog: klik hier.

Lid wordenContact