Nieuwsbericht

Leden stemmen (onder voorwaarden) in met benchmark.

Han Bijker
27 september 2011 | 1 minuut lezen

07 juli 2010

Op de ledenvergadering 7 juni 2010 pleitten de leden voor een informatievoorziening met een beperkte gegevensset. De informatievoorziening moet dienen om de toegevoegde waarde van de sector aan te tonen. Iedereen is het er over eens dat het systeem compact moet zijn, gericht op hoofdlijnen, gebruik moet maken van beschikbare instrumenten en monitoren en bruikbaar moet zijn voor de lokale en landelijke lobby. Nu worden nog te veel gegevens verzameld, waar niets (zichtbaar) mee wordt gedaan.

Lid wordenContact