Nieuwsbericht

Zonder een sterk sociaal domein geen goede jeugdzorg

3 juni 2021 | 1 minuut lezen

Bron: zorgvisie / Sterre ten Houte de Lange

Er moet dit jaar 1,9 miljard euro extra bij de jeugdzorgbegroting. Zo oordeelde de arbitragecommissie in het geschil tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet. Goede jeugdzorg bestaat bij de gratie van een stevig sociaal domein, stellen voorzitter van Sociaal Werk Nederland Eric van der Burg en directeur van het Nederlands Jeugdinstituut Rutger Hageraats in Zorgvisie.

(..)
Slagboomdiagnostiek
(..) Eric van der Burg en directeur van het Nederlands Jeugdinstituut Rutger Hageraats [zijn] het eens met de staatssecretaris dat extra geld alleen helpt als aanvullende maatregelen genomen worden. (..)

Investeer in sociaal werk
‘Opgroeien doe je in je woonomgeving. De pedagogische kwaliteiten van je ouders, de buurt, school bepaalt mede of je als kind of jongere in de problemen raakt. Daarom denk ik dat er ook geld bij moet voor andere onderdelen in het sociaal domein’, vult Van der Burg aan. ‘Gemeenten hebben namelijk ook tekorten op Wmo, hebben moeten bezuinigen op zwembaden, bibliotheken, buurthuizen, jongerenwerk en ander sociaal werk. Naast deze 1,9 miljard, moet er dus ook voor het sociaal domein geld bij. Juist ook om de problemen in de jeugd te verhelpen. Vanuit een doordachte visie op welke samenleving je voorstaat.’

(..)
Het complete artikel van Zorgvisie- vindt u hier. 
Update: Kabinet trekt 1,3 miljard uit voor Jeugdzorg: artikel in Binnenlands Bestuur. 

ContactLid worden