Nieuwsbericht

Nieuw GOAB ondersteuningstraject door Oberon, Sardes en CED-Groep

1 juni 2021 | 1 minuut lezen

Zoals in de kenniskringen is vermeld, liep het GOAB ondersteuningstraject af op 18 mei 2021. Na een Europese aanbesteding hebben Oberon, Sardes en CED-Groep de opdracht gewonnen om de komende minimaal twee jaar deze ondersteuning te blijven aanbieden. Hierna kan het Ministerie per jaar kijken of er nog een jaar verlenging gewenst is, tot maximaal 5x. Het ondersteuningstraject loopt dus minimaal tot en met mei 2023. 

De komende zomermaanden is het GOAB bezig om het nieuwe ondersteuningstraject vorm te geven. Ze gaan vernieuwen daar waar dat van meerwaarde is en behouden ook een aantal vaste elementen van het ondersteuningstraject waar ze afgelopen jaren veel bijval in hebben gekregen. Wat in ieder geval blijft, zijn de eigen kenniskringen voor gemeenten, de vaste kenniskringleiders en dus ook de mogelijkheid om vragen aan te stellen aan GOAB.

Lid wordenContact