Nieuwsbericht

Ruim 3 miljoen subsidie beschikbaar voor basisopleidingen werknemers

1 juni 2021 | 1 minuut lezen

Vanaf 1 juni t/m 30 juni 2021 kunnen werkgevers weer subsidie aanvragen bij Tel mee met Taal ter verbetering van de taal-, reken- en/of digitale vaardigheden van hun werknemers. In de eerste ronde van dit jaar vroegen werkgevers al voor ruim 5,5 miljoen euro subsidie aan. Deze ronde is er ruim 3 miljoen euro beschikbaar.  

Onderstaand vindt u alvast wat beknopte informatie. Alle informatie over de regeling is te vinden op de website van Tel mee met Taal

Online vragenuurtje
De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Denkt u erover om een aanvraag in te dienen en heeft u nog vragen? Voor iedereen die meer wil weten over de werkgeverssubsidie van Tel mee met Taal, organiseert DUS-i i.s.m. het Expertisepunt Basisvaardigheden op dinsdag 8 juni van 13.00 tot 14.00 uur een vragenuurtje over de subsidieregeling. Het vragenuurtje vindt plaats via MS Teams. Aanmelden kan via info@basisvaardigheden.nl.

De subsidieregeling in het kort
Voor opleidingstrajecten ter verbetering van taal, rekenen of digitale vaardigheden op de werkvloer. De subsidie kan ook ingezet worden voor aanvullende activiteiten (voorzorg/nazorg).

 Voordelen van investeren in basisvaardigheden: minder f uren op de werkvloer, werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag, werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken, medewerkers communiceren efficiënter en effectiever en voelen zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Ruim 3 miljoen euro beschikbaar. Een subsidieaanvraag mag maximaal € 125.000 bedragen, 67% van de kosten wordt vergoed.

Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021.
Voor alle vragen m.b.t. de subsidieregeling is DUS-i  het eerste aanspreekpunt: www.dus-i.nl/contact.

ContactLid worden