Nieuwsbericht

Associatie Wijkteams stuurt Brief aan informateur

25 mei 2021 | 1 minuut lezen

De Associatie wijkteams stuurde en brief naar de informateur waarin gevraagd wordt om de decentralisaties in het sociaal domein serieus door te zetten. Deze vormen immers de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar.

Programmamanager Quirien van der Zijden van de Associatie wijkteams: 'Met deze brief roepen we het nieuwe kabinet op het leiderschap te tonen dat noodzakelijk is bij een dergelijke majeure verandering: een transformatie die minstens tien tot twintig jaar tijd nodig heeft. Dat vraagt om koershouden en maatregelen treffen die de in gang gezette beweging versterken. 

Wij ervaren dagelijks wat de ingezette verandering inwoners oplevert en zien mogelijkheden om de komende jaren met alle betrokken partners verdere verbeteringen in kwaliteit en doelmatigheid te realiseren. Wij zien grote risico’s als de ingeslagen weg nu wordt verlaten, met name de discussie over (gedeeltelijke) recentralisatie van de jeugdhulp baart ons grote zorgen.

Daarom schetsen wij hier nog eens de belangrijkste aanleidingen voor de decentralisaties, de maatschappelijke ontwikkelingen die aan de tekorten in de jeugdhulp ten grondslag liggen en de oplossingsrichtingen die wij zien.'
Zie voor de hele brief de bijlage. 

Lid wordenContact