Nieuwsbericht

Recordaantal meldingen van burenruzies in coronajaar 2020

Chris Bos
20 mei 2021 | 1 minuut lezen

Ruim 20.000 meldingen van conflicten tussen buren kwamen vorig jaar binnen bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).  

‘We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid,’ aldus Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV. ‘Vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar wonen, hadden buren meer last van elkaar. Landelijk nam het aantal meldingen met bijna 2.500 toe. Hoewel ook het werk van buurtbemiddelingsorganisaties moeilijker werd omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bijeen konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt.’

Corona zet woonplezier onder druk
Geluidsoverlast was het grootste probleem: te harde muziek, spelende kinderen of verbouwingen. ‘Nu iedereen meer thuis zit, veel online vergadert en de kinderen hele dagen thuis waren, merkt iedereen ook meer van zijn buren. Je gaat je ergeren aan geluiden die er altijd al waren, maar nu opvallen omdat je de hele dag thuis werkt. Aan geluidsoverlast kun je moeilijk ontsnappen,’ zegt Herder.

Thuis in eigen huis
Buurtbemiddeling blijkt ook in coronatijd onmisbaar. Het bemiddelen bij burenruzies zorgt ervoor dat mensen zich weer thuis voelen in hun eigen huis. Herder vertelt: ‘Als je je ergert aan je buren, probeer dan het gesprek aan te gaan. Lukt dat niet, schakel dan op tijd de hulp van bemiddelaars in. Zij begeleiden de gesprekken waardoor de buren er meestal samen wel uitkomen.’

Al 25 jaar succesvol
In 1996 startten de gemeenten Zwolle en Rotterdam met buurtbemiddeling. Nu, 25 jaar later, kunnen inwoners van 300 gemeenten (85%) gratis gebruik maken van deze dienst. Ook veel sociaalwerkorganisaties zijn actief in de buurtbemiddeling: ze coördineren, begeleiden en trainen vrijwilligers. En met succes, want het effect van buurtbemiddeling is groot. In 7 op de 10 gevallen wordt het conflict opgelost.

Blijvende investeringen noodzakelijk
Buurtbemiddeling heeft zich in 25 jaar ontwikkeld tot een succesvol middel om burgers weer prettig te laten wonen. Herder benadrukt dat het cruciaal is dat gemeenten en woningcorporaties blijven investeren in buurtbemiddeling; juist ook in deze tijden van economische en financiële malaise. ‘Snijden in de financiering van buurtbemiddeling kan leiden tot meer meldingen bij de politie, woningcorporaties en gemeenten. Herder: ‘Op termijn werkt dat contraproductief en kostenverhogend, want buurtbemiddelaars voorkomen veel arbeidsintensievere procedures die de inzet van dure professionals vragen.’

Lid wordenContact