Nieuwsbericht

Registerplein zoekt kandidaten voor de registratiecommissie Sociaal Juridisch Dienstverleners

19 mei 2021 | 1 minuut lezen

Registerplein draagt bij aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van professionals in het sociaal domein door kwalitatief hoogwaardige beroepsregisters te voeren. Per register stelt Registerplein een registratiecommissie samen. Voor registratiecommissie sociaal juridische dienstverleners (waaronder sociaal raadslieden vallen) zoekt de commissie een nieuw lid vanuit het sociaal raadsliedenwerk. De commissie vergadert enkele keren per jaar en leden krijgen een vergoeding. Voor meer informatie, zie de bijlage.

Bijlagen

Lid wordenContact