Nieuwsbericht

Breed investeren in een gezonde omgeving - Het is tijd voor een leefstijltransitie

11 mei 2021 | 2 minuten lezen

Bron: Publiek Denken

JOGG en Sociaal Werk Nederland stellen in  Publiek Denken: de noodzaak om ons “uit de coronacrisis te investeren” biedt een kans om de leefstijltransitie waar te maken. Om te beginnen in de wijken waar de meeste achterstand is, en dus de grootste winst te behalen.

Onze leefomgeving is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd. We worden voortdurend verleid tot het nuttigen van veel en ongezonde voeding en we bewegen steeds minder. De samenleving is ingewikkeld en veeleisend. Het tempo ligt hoog, we hebben veel stress en slapen onvol­doende. Bovendien nemen de gezondheids­verschillen tussen “kansarm” en “kansrijk” in Nederland toe. De coronacrisis vergroot de problemen en maakt de kwetsbare positie van met name bewoners in de achterstandswijken zichtbaarder.

Er zijn doemdenkers die geloven dat de coronacrisis het einde der tijden inluidt. De kwetsbaarheid van individu en maatschappij werd immers nog nooit zo scherp blootgelegd. ‘Maar, je kunt de crisis ook zien als een startpunt om alles anders te gaan doen,’ zegt Marjon Bachra, directeur-bestuurder van JOGG. ‘Dit biedt kansen voor alle transities waar we al langere tijd tegenaan hikken, niet alleen de energie- en klimaat­transitie maar ook de leefstijltransitie: de omslag van ongezond naar gezond leven.’

Sociale infrastuctuur 
Gezond kunnen leven moet in onze samenleving het uitgangspunt zijn, zodat het voor iedereen makkelijk wordt om vanzelfsprekend gezonde keuzes te maken. Om dat te bereiken, moet onze leefomgeving op de schop, en dan vooral daar waar de problemen alleen maar groter worden.

‘In kansarme wijken hebben bewoners al vaker overgewicht of honger,’ stelt Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland. Gezonde voeding, voldoende voeding en sport hebben bij ouders niet altijd prioriteit; ze hebben weinig geld en het ontbreekt ze soms ook aan kennis over gezonde voeding en het belang van bewegen. Door de crisis, de bezuini­gingen en de bestaansstress wordt hun leefstijl nog ongezonder. Van der Burg: ‘Voor veel kinderen en jongeren is het gebrek aan school­structuur en de beperktere ontmoetings­mogelijkheid in het buurthuis, speeltuin of de kinder­boerderij een extra nadeel.’ Het is de kunst om aan te sluiten bij de sociale infrastructuur die in buurten, gemeenten al voorhanden is. En die met bewoners samen te versterken.'

Lees het hele artikel hier, op de website van Publiek Denken.