Nieuwsbericht

LAST CALL Jaarcongres Sociaal Werk: Aanpakken met Impact

11 mei 2021 | 7 minuten lezen

Nog een week te gaan tot het congres, maar aanmelden kan nog steeds! Met keuze uit 15 deelsessies in twee ronden valt er genoeg te kiezen. Klik hier voor meer informatie over de rest van het programma. Direct aanmelden (met leden en/of groepskorting) voor het jaarcongres sociaal werk kan hier.  Overzicht keuzeprogramma: 

1.1 Sociaal werk cruciaal in de energietransitie!?
Opbouwwerker Bernice Kamphuis laat je allereerst inzien waarom het sociale domein van cruciaal belang is om mee samen te werken als je van de energietransitie in de wijk een succes wilt maken.   Ook laat ze voorbeelden zien hoe je leefbaarheids thema’s kunt koppelen aan de energietransitie en hoe je zo ‘drie dubbele duurzaamheid’ kunt bewerkstelligen. Ze neemt je mee in het fenomeen community building als onderlegger voor de energietransitie in de wijk en de fenomenen energiearmoede en de steeds groter wordende kloof tussen bevolkingsgroepen als we huurders en eigenaar-bewoners apart benaderen.

 • Bernice Kamphuis, Eigenaar Struikroven

1.2. Sociaal werk rendeert! En nu verder!
Sociaal werk rendeert met een factor 1,6. Dat blijkt uit het onderzoek dat SEOR heeft uitgevoerd in opdracht van Sociaal Werk werkt. Het onderzoek is gebaseerd op bestaande businesscases. Hoe kunnen we verder met de uitkomsten en hoe kunnen organisaties deze toepassen in de praktijk?

 • Monique van Gerwen, secretaris Sociaal Werk werkt
 • Fabian Dekker, SEOR
 • Elisa Vleeschhouwer, SEOR

1.3 Workshop met simulatie: hoe voer je het gesprek over inkoop?
Een goede dialoog is een kunst, in het bijzonder als het een dialoog met de gemeente is. Wat zijn veelvoorkomende problemen en misverstanden bij een dialoog? Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft samen met WagenaarHoes een workshop dialoog ontwikkeld. In deze workshop ervaart u zelf veel voorkomende obstakels en misverstanden, die het succesvolle gesprek in de weg kunnen staan. Daarnaast maakt u kennis met een aantal basisprincipes voor het organiseren van een productieve dialoog. De deelnemers krijgen voorafgaand aan het congres een casus toegestuurd waarmee we in de workshop aan de slag gaan.”

 • Alinda van Bruggen, Adviseur WagenaarHoes organisatie advies
 • Marjorie Stots - Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein
 • Marjoka van Doorn – adviseur WagenaarHoes organisatieadvies 

1.4 Mentaal welzijn vraagt om (maatschappelijk) ondernemerschap 
Jeugd heeft de toekomst! Maar met toenemende prestatiedruk en het wegvallen van zekerheden onder andere door corona is deze toekomst zo zeker nog niet. Hun (mentale) welzijn staat onder druk. De quote ‘It takes a village to raise a child’ drijft ons, en aan dat dorp werken we bij MeerWaarde hard en met succes! Deze tijden vraagt van sociaal werk om op nieuwe manieren te kijken en om met nieuwe inzichten ons werk vorm te geven. Naast het systeem, partners in onderwijs en zorg, speelt het ook het bedrijfsleven een belangrijke rol in een sterke sociale wijk!

 • Simone Duin, Sociaal Werker 2020, Sociaal Werker Jeugd MeerWaarde Welzijn
 • Monique Kuik, Manager strategie en innovatie MeerWaarde Welzijn

1.5. Onderzoek Movisie: aan de slag met ervaringsdeskundigen 
Twee derde van de sociaalwerkorganisaties werkt met ervaringsdeskundigen, meestal vrijwilligers. Er is animo om meer betaalde ervaringsdeskundigen (ervaringswerkers) te gaan inzetten. Om allerlei redenen komt dat er vaak niet van. Movisie interviewde bestuurders van een aantal sociaalwerkorganisaties waar al wel ervaringswerkers in dienst zijn. Hoe hebben zij dat aangepakt, welke lessen vallen te leren en wat zijn de uitdagingen? Saskia Keuzenkamp en Ed van Hoorn presenteren de inzichten uit hun recente onderzoek, wisselen met werkgevers van gedachten over hoe zij hiermee aan de slag kunnen gaan en halen op wat nodig is om sociaalwerkorganisaties hierbij te ondersteunen.

 • Saskia Keuzenkamp, Wetenschappelijk directeur Movisie
 • Ed van Hoorn, Adviseur en ontwikkelaar

1.6. Profileren vanuit je hart!
In de workshop ‘Profileren vanuit je hart, maar HOE dan?’ neemt Jeroen Hage, trainer bij Sales vanuit je Hart je mee in hoe je vanuit authenticiteit en ambitie de onderwerpen op de agenda krijgt bij gemeenten en stakeholders die van belang zijn voor een sterke sociale wijk. We gaan het onder andere hebben over de ervaringen van deelnemers aan de workshops, storytelling, kwetsbaarheid en ambities (durven) uitspreken, loyaliteit en hoe je invloed kunt aanwenden. 

 • Jeroen Hage, Trainer en ondernemer De KlantBetekenaars/Sales vanuit je Hart

1.7 . Verschil maken in de aanpak van intergenerationele armoede
Intergenerationele armoede is een landelijk maatschappelijk probleem. Wat te doen als sociaal werker? De bijdrage van sociaal werkers ligt in het aanreiken van een ‘interventiemix van kapitaalbronnen’ (sociaal, economisch, cultureel, mentaal en pedagogisch). In deze workshop gaat Radbout Engbersen in op deze onderscheiden kapitaalbronnen, presenteer hij een simpel praktisch conceptueel model en concretiseer hij zijn betoog aan de hand van de casus Veenkoloniën (Groningen, Drenthe).

 • Radboud Engbersen, Expert Sociaal Domein Movisie

2.1. Werkgeverssessie: in drie kwartier volledig up-to-date
De juristen van Sociaal Werk Nederland nemen u in deze sessie mee in de laatste ontwikkelingen binnen met name het arbeidsrecht. Nieuwe en aankomende wetgeving wordt besproken en het effect hiervan op uw organisatie. Onder andere het pensioenakkoord, thuiswerken, ouderschapsverlof en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen komen aan bod.

 • Jorrit Berenschot, Senior Jurist Sociaal Werk Nederland

2.2 WoonStAP: unieke samenwerking wijkteams en woningcorporaties
Sociaal Werker van het Jaar 2020 Marloes Olde Hampsink werkt in Enschede vanuit het wijkteam samen met woningcorporaties. Door wonen aan zorg te koppelen, helpen zij mensen die niet meer kunnen huren door een problematisch woonverleden. Zo krijgen deze mensen een tweede kans en een nieuwe basis. Want een huis betekent dat zij weer meedoen, meetellen en hun eigenwaarde terugvinden! In deze sessie vertellen Marloes Olde Hampsink en René Droste je meer over de kracht van deze manier van werken, besparing op maatschappelijke kosten en nieuwe woonprojecten die hier uit voort komen.

 • Marloes Olde Hampsink, Projectleider Wijkteams Enschede
 • René Drost

2.3. Het hoe en waarom van sociale digitale innovatie
De samenleving wordt digitaler, en dus sociaal werk ook. Samen met Lector Jeugd, Gezin en Samenleving Christa Nieuwboer kijkt Eva Brouns van Sociaal Werk Nederland niet alleen naar alle mogelijkheden die digitale technologie te bieden heeft aan sociaal werk, maar ook naar hoe je deze innovaties er binnen je organisatie doorheen krijgt. Immers: innovatie gaat niet over ideeën, maar over hoe je ideeën werkelijkheid kan laten worden! ‘De technologie staat voor niets, en de mens voor de keuze’

 • Eva Brouns, Adviseur Sociaal Werk Nederland
 • Christa Nieuwboer, Lector Jeugd, Gezin en Samenleving

2.4. Slimme samenwerking Incluzio en MKB: #hoedan 
Incluzio werkt al een paar jaar succesvol samen met het MKB, onder andere met Café Richard Shoes. Wat levert deze slimme samenwerking tussen sociaal werk en het MKB de verschillende partijen en de wijk precies op? Tijdens deze interactieve sessie gaat Richard de Boer, ondernemer in hart en nieren, het gesprek aan over deze unieke samenwerking met Incluzio. 

 • Richard de Boer, Eigenaar Cafe Richard Shoes

2.5 Zes handvatten voor het ontwikkelen van professionele identiteit
Sociaal werkers met een duidelijke professionele identiteit zijn beter in staat om duurzame veranderingen bij clienten, organisaties en in de samenleving te bewerkstelligen. Maar wat zijn de kenmerken van deze professionele identiteit? En hoe kun je werken aan het ontwikkelen van een sterke professionele identiteit? Wat kunnen organisaties doen om hieraan bij te dragen? 

Tijdens deze masterclass maakt Sociaal Werker 2020 Marcel van Eck dit duidelijk aan de hand van de zes patronen: Voorbij de vakjes, persoonlijke Ontwikkeling, Meerstemmige identiteit, Emergente contexten, werken op Lagen en Plek der moeite. Kortom VOMELP.

 • Marcel van Eck, Docent/Onderzoeker Hogeschool Utrecht

2.6. Eerlijke kans op gezond leven: de rol van sociaal werk
Gezondheid is niet eerlijk verdeeld. Voor sociaal werkers is dat een open deur, voor anderen een nieuw inzicht. Er komt steeds meer aandacht voor gezondheidsachterstanden. Hoe kan sociaal werk nog beter laten zien hoe het bijdraagt aan het terugdringen ervan? Deze sessie begint met een presentatie over het advies Een eerlijke kans op gezond leven van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Daarna bespreken we de betekenis van de aanbevelingen voor sociaal werk. Hoe kan de bijdrage van sociaal werk aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden (nog) beter onder de aandacht worden gebracht van gemeenten en relevante anderen?

 • Aletta Winsemius, Sr adviseur Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

2.7. Van individueel naar collectief: Als de context goed is, gedijt het individu beter
De transformatie in het sociaal domein is op volle toeren. We snappen steeds beter wat het betekent én wat er voor nodig is. We richten in deze workshop de blik op de sociale context in de wijk: Hoe krachtiger, gezonder of rijker het collectief functioneert, hoe beter het individu kan floreren. Hoe beter professionals collectieve oplossingen en interventies uitvoeren, hoe minder beroep inwoners hoeven doen op individuele hulp en ondersteuning. Laat je hersens kraken in deze workshop en begrijp nóg beter waarom transformeren zo complex én belangrijk is.  Het netwerkkwadrant biedt hierbij vier kijkrichtingen voor het werken in netwerken.

 • Sophie Hospers, programmamanager Associatie Wijkteams

2.8 Positieve Gezondheid op de werkvloer - hoe ga je aan de slag? 

Welke bijdrage kan Positieve Gezondheid leveren aan jouw gezondheid op het werk? En hoe zet je Positieve Gezondheid als instrument in op de werkvloer? We doen een aantal korte oefeningen waarmee je inzicht krijgt in jouw gezondheid. Je gaat dus zelf aan de slag!  
In het laatste deel krijg je praktische tips over het implementeren van Positieve Gezondheid op werkvloer; gebaseerd op de uitkomsten van de pilot bij sociaalwerkorganisaties. 

 • Monique Locht, opleidingsadviseur / pilotcoördinator Tinten Training en Advies
Lid wordenContact