Nieuwsbericht

Kracht van Jongerenwerk - next step!

4 mei 2021 | 1 minuut lezen

Weet je nog…..onderzoek Kracht van Jongerenwerk.

In totaal 1597 jongeren gemotiveerd om 4 keer een vragenlijst in de te vullen om inzicht te krijgen in het effect van jongerenwerk. Eind 2019 verscheen al de brochure met de belangrijkste resultaten van dit langlopende onderzoek en hoe het jongerenwerk bijdraagt aan de realisatie van de transformatiedoelen.

Inmiddels is het wetenschappelijke artikel gepubliceerd Child and Adolescent Social Work Journal: ‘The Contribution of Professional Youth Work to the Personal Development and Social Participation of Socially Vulnerable Youngsters: A Dutch Longitudinal Cohort Study’.

In dit artikel wordt de samenhang onderzocht tussen de duur van deelname aan professioneel jongerenwerk en de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. De resultaten laten zien dat, gemiddeld over de tijd,  jongeren die al langer participeren in het jongerenwerk (langer dan 7 maanden of langer dan 3 jaar) significant hoger scoren op prosociale vaardigheden, eigenaarschap, sociaal netwerk en maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk en organiseren van activiteiten in de buurt).

Jongeren laten geen verbeteringen zien over een periode van 16 maanden volgen. Wel is er in de tijd van volgen een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien in het doen van vrijwilligerswerk. Het doorverwijzen van jongeren (33%) door jongerenwerkers naar hulpinstanties kan verergering van bestaande problemen voorkomen.

Deze publicatie is van grote waarde voor de erkenning en wetenschappelijke onderbouwing van het professionele jongerenwerk! Mede dankzij inzet van alle jongeren en jongerenwerkers die hebben meegewerkt.

Een tweede artikel over hoe de Methodische principes van jongerenwerkers de ontwikkeling van jongeren in het jongerenwerk beïnvloeden wordt momenteel beoordeeld door reviewers. Zodra hierover nieuws is laat Jolanda Sonneveld het weten.
Hier vind je de lopende projecten van Youth Spot. 
Lees verder over onderzoeken naar jongerenwerk hier. 

Lid worden