Nieuwsbericht

Kamerbrief Dialoognota - Maatschappelijke dialoog ouder worden 2020 – 2040

4 mei 2021 | 2 minuten lezen

Met de groei van het aantal ouderen neemt tegelijkertijd het aantal ouderen met zorgvragen de komende decennia behoorlijk toe. Dit stelt ons voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen.

In de afgelopen periode is de aftrap gedaan voor een brede dialoog over ‘Ouder worden 2020 – 2040’. In een brief aan de Tweede Kamer van 29 april 2021 presenteert het ministerie van VWS de ‘Dialoognota Ouder worden 2020-2040’ en de resultaten van de veldraadpleging.

De conceptversie van de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 werd begin 2021 gepubliceerd als input voor een brede veldraadpleging. De dialoognota bevatte beleidsopties rondom drie kernvragen:

  • Wat kan ik zelf doen om mij voor te bereiden op het ouder worden?
  • Wie zorgt er voor mij en hoe als ik hulp, ondersteuning of zorg nodig heb?
  • Waar woon en leef ik en passen wonen en zorg bij elkaar?

De dialoog naar aanleiding van deze nota heeft op 3 manieren plaatsgevonden:

  • In de week van de dialoog is met ruim 120 deelnemers van 67 verschillende organisaties via videovergaderen gesproken op zowel bestuurlijk als beleidsniveau.
  • 96 partijen hebben deelgenomen aan de digitale raadpleging via een online vragenlijst over de dialoognota.
  • 26 partijen hebben een notitie toegezonden.

Naar aanleiding van deze brede dialoog is een aangepaste versie van de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 gepubliceerd.

De focus van deze nota ligt op ouder worden zorg en ondersteuning voor ouderen, thuis, in de wijk, in het verpleeghuis of een andere woonvorm. Dus op wat oudere zelf kan en doet in eigen omgeving of zorgomgeving. Dat betekent dat de netwerkzorg rondom ouderen, inclusief de huisarts wel wordt meegenomen in dit verhaal, maar bijvoorbeeld de medisch specialistische zorg niet.

Dit document is geen visie van het kabinet. Het is ook geen visie van VWS. Het bevat zelfs geen standpunten en er worden geen keuzes gemaakt. Dit document is een “menukaart” van maatregelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of betaalbaarheid. Het document bevat ook niet alleen maar maatregelen waarover wij enthousiast worden; het document bevat ook een aantal pijnlijke maatregelen. Wellicht zijn ook zulke maatregelen nodig om de zorg voor ouderen ook in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wat is er nodig? Wat is urgent? Wat moet in ieder geval geregeld worden? Wat wordt in de aangeboden beleidsopties nog gemist? Waar moeten we beginnen?

Op basis van de Dialoognota zal als volgende stap een maatschappelijke debat worden georganiseerd over de toekomst. Dit is namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid; daar is iedereen voor nodig!

Download

ContactLid worden