Nieuwsbericht

Coalitie Iedereen Rookvrij pleit voor toegankelijk stoppen met rokenzorg voor iedereen

4 mei 2021 | 1 minuut lezen

Roken en tabaksverslaving draagt voor ongeveer 30% bij aan het grote verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden. Hoe zorgen we ervoor dat ook mensen met een lagere opleiding profiteren van de programma’s die worden opgestart vanuit het Nationaal Preventieakkoord Roken? De coalitie Iedereen Rookvrij, waar het IVO onderdeel van is, stelt aanvullende acties voor. Deze zijn ook bruikbaar voor sociaal werkers en bewoners. 

De coalitie Iedereen Rookvrij presenteerde onlangs het pleidooi ‘Stoppen met rokenzorg voor iedereen’ aan de thematafel Roken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De drie actielijnen voor een effectieve aanpak van stoppen met roken voor mensen met een lagere opleiding zijn:

  1. Samenwerken in de wijk; een domeinoverstijgende aanpak
  2. Continuïteit van zorg bij tabaksverslaving
  3. Inclusief evalueren en monitoren

Download het pleidooi ‘Stoppen met rokenzorg voor iedereen’ (Pdf, 793 kB)
Meer informatie over 'stoppen met roken' bereikbaar maken voor iedereen: zie Pharos. 
Dit is een initiatief van Iedereen rookvrij en oa het IVO, Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) 

Lid worden