Nieuwsbericht

Sneltesten via de arbodienst of bedrijfsarts

30 april 2021 | 1 minuut lezen

Testen van medewerkers
Arbodiensten die een contract hebben gesloten met het ministerie van VWS krijgen een vergoeding om medewerkers (van een werkgever die de arbodienst inschakelt) te testen middels een antigeen-test (ook wel: sneltest genoemd). Ook sociaal werkers zouden na aanvraag van hun werkgever door een arbodienst of bedrijfsarts getest kunnen worden; mits deze medewerkers geen mogelijkheid hebben om thuis te werken én zich door de aard van hun werkzaamheden in situaties bevinden waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

Voorwaarden arbodienst
Er is een aantal voorwaarden voor deelnemende arbodiensten ten aanzien van deze manier van testen. Eén van de voorwaarden is dat de antigeen-test onder toezicht van de arbodienst of bedrijfsarts afgenomen dient te worden. Ook is de arbodienst verplicht de uitslagen van deze antigeen-testen te delen met de GGD in het kader van een goede registratie. NB: Het verstrekken van zelftesten of thuistesten valt niet onder de vergoede regeling.
 
Niet bij klachten
De sneltesten zijn niet bedoeld voor medewerkers met klachten, omdat in geval van klachten ook na een negatieve sneltest altijd een PCR-test gedaan moet worden ter bevestiging. Dat komt omdat de antigeen-test minder nauwkeurig is dan de PCR test en dat een antigeen-test in 20% van de besmette gevallen een vals-negatieve uitslag geeft terwijl de persoon wel besmet is. Dus in geval van klachten geldt altijd: blijf thuis en laat je testen in een teststraat van de GGD.

Meer informatie over verschillende soorten testen kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.
 Lees ook het nieuwbericht ‘Het opstarten van de samenleving en vaccinaties’ op de website van Sociaal Werk Nederland.