Nieuwsbericht

In mei beschikbaar: e-learning modules voor aanbieders - programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

30 april 2021 | 3 minuten lezen

Goede aanbieders die afvallen door een foutje in de aanbestedings-procedure komt vaker voor dan u wellicht denkt. Om dit en andere ongemakken rond het  aanbesteden te voorkomen, ontwikkelt het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein samen met Aanbestedingskalender vier e-learning modules speciaal voor aanbieders.

Deze modules zijn toegespitst op de aanbestedings-procedure voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door het volgen van deze modules zijn aanbieders in staat om zich zo voor te bereiden, dat zij de uitvraag van een gemeente / regio beter  begrijpen en kunnen beantwoorden. Daarnaast kunnen aanbieders kwalitatief correcter en procedureel kloppende aanbiedingen doen.

Gemeenten/regio’s kunnen deze e-learning modules integreren in hun aanbestedingsprocedure door middel van bijvoorbeeld een webinar. Zo vergroot de gemeente/regio de kans op goede inschrijvingen, waardoor de meest passende aanbieders geselecteerd kunnen worden.

De e-learning modules
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan onderstaande vier e-learning modules:

  • Module 1: Hoe werkt een gemeente bij het inkopen van zorg?
  • Module 2: Inschrijven op aanbestedingen.
  • Module 3: Onderscheidend vermogen in aanbestedingen.
  • Module 4: Uniform Europees Aanbestedingsdocument lezen en invullen.

Module 1: Hoe werkt een gemeente bij het inkopen van zorg?
In deze module gaan we in op de besluitvorming in de gemeente. Zowel de politieke besluitvorming met als uitkomst de verordening als de invloed die u als aanbieder op de inkoopcriteria kunt uitoefenen. In de eindcheck toetsen we wanneer u invloed kunt uitoefenen op het inkoopbeleid van de gemeente/ aanbestedende dienst.

Module 2: Inschrijven op aanbestedingen
We gaan in op het juridisch kader van de aanbesteding: objectief, transparant en proportioneel. De verschillende vormen van inkoop door de aanbestedende dienst komen voorbij: van EMVI, openbare en niet-openbare aanbesteding, meervoudig onderhandse aanbesteding, concurrentiegerichte dialoog, bestuurlijk aanbesteden tot open house. Ook gaan we in op verschillende type overeenkomsten zoals een raamovereenkomst en een basis- en deelovereenkomst. Daarnaast behandelen we het aanbestedingsproces met termijnen en de rol van de nota van inlichtingen.

Module 3: Onderscheidend vermogen in aanbestedingen
In deze module gaan we in op de analyse en hoe u naar een aanbesteding kijkt om te zien wat u kunt toevoegen voor de doelgroepen voor wie de aanbesteding is uitgeschreven. En last but not least, het schrijven van teksten en plannen, waarin de vragen en aandachtspunten van de aanbestedende diensten aan de orde komen. Hoe kunt u dat het beste aanpakken en uzelf voorbereiden op vragen over kwaliteit en de realisering van de transformatie? Ook krijgen de deelnemers tips om helder te schrijven.

Module 4: Uniform Europees Aanbestedingsdocument lezen en invullen
Bijna alle aanbestedingen werken met het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Maar wat is de rol en de functie van dit document? Ook is er een praktijkdemonstratie aan de hand van een voorbeeld hoe het formulier correct wordt ingevuld. Zo voorkomt u fouten in de aanbesteding, waardoor uw inschrijving niet meetelt.

Na het volgen van de vier modules bent u als aanbieder helemaal klaar om correct, juist en op tijd in te schrijven op een aanbesteding voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Meer leren over inschrijven op de aanbesteding, de transformatie en
samenwerken met de gemeente als opdrachtgever!

Webinar Gemeente/Regio gekoppeld aan de e-learning modules

Gemeenten/regio’s kunnen deze e-learning modules (ook) inzetten in hun aanbestedingsproces. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens een webinar (in de toekomst kan een live bijeenkomst ook weer) de algemene informatie over aanbesteden in het sociaal domein via de e-learning modules te koppelen aan uitleg over de specifieke aanbesteding die de betreffende gemeente / regio uitschrijft. Tijdens deze interactieve webinar wordt toegelicht hoe het inkooptraject specifiek tot stand is gekomen en welke strategie en doelen de gemeente/regio hiermee nastreeft. Het eerste webinar vond plaats in de regio Zuid Oost Brabant.

Mogelijke andere onderwerpen kunnen ook aan bod komen in een dergelijke webinar. Hierbij kan worden gedacht aan:

Zie ook

Lid wordenContact