Nieuwsbericht

Bso - Nieuwe versie beslisboom dd 15 april 2021: geen nieuwe regels, wel duidelijker

15 april 2021 | 1 minuut lezen

Met de heropening van de bso op 19 april kan de nieuwe versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8, in gebruik worden genomen. De regels zijn niet veranderd. Wel zijn er een aantal punten verduidelijkt. De wijzigingen zijn in overleg met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM gedaan. Het RIVM heeft de beslisboom opnieuw gecontroleerd en goedgekeurd. 

Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag zolang er corona-maatregelen van kracht zijn. 

De wijzigingen op een rij:

  •  'Hoesten' stond op twee plekken in de beslisboom. Dat gaf onduidelijkheid, daarom komt hoesten nu nog maar één keer terug in de boom. Voor de volledigheid: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die af en toe hoesten mogen naar de kinderopvang / school.
  • 'Meer dan incidenteel hoesten' is vervangen door 'veel hoesten' (conform de formulering in de lci-richtlijnen over neusverkouden kinderen https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen).
  • Aan de inleidende punten ('bedenk vóór je begint') is toegevoegd: 'Heeft het kind corona gehad? Dan is de beslisboom mogelijk tijdelijk niet van toepassing. Vraag de GGD om advies.' Dit geldt bijvoorbeeld in het geval dat een kind (weer) verkoudheidsklachten krijgt of als een huisgenoot nog corona heeft maar het kind zelf weer uit quarantaine mag.  
  • Rechtsboven is een lila kader toegevoegd met verwijzing naar de regels van het RIVM. Deze informatie stond altijd al in de voetnoot. Maar niet voor alle gebruikers was duidelijk de beslisboom niet op zichzelf staat maar een vertaling van de RIVM-richtlijnen is. Daarom is er voor een prominentere plaats voor deze info gekozen.
  • De uitleg van 'verkoudheidsklachten' (meest linker, blauwe blok) is aangepast op advies van het RIVM. Inhoudelijk zijn hier geen wijzigingen in.
  • Voor de titel van het groene kader rechtsonder is gekozen voor de positievere formulering: Wanneer mag een kind weer naar de kinderopvang/school? 
  • In het groene kader rechtsonder, onder kopje ‘niet getest’, is milde klachten gespecificeerd: 'verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten'

De nieuwe versie van de Engelstalige beslisboom volgt binnen een paar dagen.
Download de beslisboom: https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
Meer over de beslisboom: https://www.boink.info/beslisboom

Lid wordenContact