Nieuwsbericht

SCP: Syrische statushouders - Met beleid van start

12 april 2021 | 1 minuut lezen


Met beleid van start - Over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders.

Beleid belangrijke factor goede integratie statushouders
Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders. Zo dragen een korte en actieve opvangperiode, het afronden van de inburgering en spreiding naar een woongemeente met een lage werkloosheid bij aan het hebben van betaald werk. Een actieve en korte opvangperiode is bovendien goed voor een betere Nederlandse taalbeheersing. Gunstige ervaringen met het beleid vergroten het vertrouwen in instituties en de identificatie met Nederland. Deze bevindingen zijn van belang voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat in 2022 van kracht wordt.

Dit concluderen het SCP, WODC, RIVM en CBS in de publicatie Met beleid van start.
Deze publicatie heeft als doel om factoren vast te stellen die van invloed zijn op de positie en leefsituatie van recente Syrische statushouders. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van beleid: Wat werkt of juist niet voor een goede start?

Zie verder de website van het SCP hier.
U vindt het rapport ook als bijlage. 

Bijlagen

Lid wordenContact