Nieuwsbericht

Maak kennis met Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

25 maart 2021 | 3 minuten lezen

Deelname aan PMM, wat betekent dat voor mijn organisatie?
Sociaal werkers moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen beter en sneller kunnen helpen. De overgrote meerderheid van de huishoudens met multiproblemen kan binnen de huidige wet- en regelgeving effectief worden geholpen. Voor circa 5% is dat niet het geval. De complexiteit van het systeem staat dan in de weg. Soms weten betrokken partijen elkaar in die situaties niet te vinden, ontbreekt het totaalbeeld of komt de samenwerking niet op gang. In een aantal gevallen is schurende wetgeving de oorzaak van het uitblijven van een oplossing.

Dat moet anders. Professionals moeten de ruimte hebben en ervaren om ook deze inwoners goed en snel te kunnen helpen. Daarmee voorkomen ze verdere escalatie van problemen.

Wat doet PMM?
In het programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens werken meer partijen samen met als doel de lokale professional in staat te stellen om inwoners met complexe en urgente sociale problematiek beter en eerder te kunnen helpen:

 • Zij maken samen een oplossing mogelijk als we constateren dat het gewenste maatwerk vastloopt op beleid of wetgeving. Zo nodig wordt wet- en regelgeving aangepast.

 • Maatwerkfunctionarissen bij gemeenten en landelijke uitvoerders kunnen via een landelijk register snel met elkaar in contact komen.

 • Bij het Landelijk Maatwerkloket kan de professional casussen voorleggen om samen te zoeken naar een doorbraak in de vastgelopen situatie, met zo nodig inzet van interventies als de overbruggingsprocedure of bespreking in een landelijk escalatieteam, dat kan worden ingeroepen om doorbraken te bewerkstelligen in urgente en complexe casuïstiek wanneer lokaal geen oplossing gevonden kan worden.

 • Ze onderschrijven de bovenstaande boodschap en dragen die uit in onze eigen organisaties en daarbuiten.

Wat heeft mijn gemeente of organisatie aan deelname?
Gemeenten en andere organisaties krijgen met hun deelname aan PMM:

 • Hulp bij het doorbreken van vastgelopen casuïstiek

 • Mogelijkheden kennis te delen en te leren van andere gemeenten en organisaties

 • Hulp bij het afgeven van signalen en systeemknelpunten

 • De kans om input te leveren voor het verbeteren van het systeem

 • Toegang tot het maatwerkloket en andere instrumenten om vastgelopen probleemsituaties vlot te trekken

Wat vraagt deelname van mijn gemeente of organisatie?
Wilt u deelnemen aan PMM en gebruik maken van de instrumenten die het programma biedt? Dan is het belangrijk dat uw gemeente of organisatie aan enkele voorwaarden voldoet. Daarmee borgen we samen met u dat het systeem werk. We vragen we van deelnemende gemeenten en andere organisaties:

 • Bestuurlijk commitment om in de eigen organisatie het belang van maatwerk uit te dragen en daarvoor rugdekking te geven en voor deelname aan PMM;

 • Dat uw organisatie een maatwerkfunctionaris aanwijst en een escalatieroute inregelt;

 • Deelname in het maatwerkregister: email en telefoonnummer;

 • Periodieke deelname aan sessies voor onderlinge kennisdeling;

 • (Bestuurlijke) toestemming voor het opnemen van de naam van de gemeente of organisatie als deelnemende organisatie op www.maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl en in andere communicatie intern en extern.
  Zie ook de flyer (bijlage)

----------------

Bijeenkomst
Mensen in multiprobleemsituaties kunnen volledig klem komen te zitten tussen de regels van verschillende instanties. In plaats van een weg omhoog, zien ze hun bestaanszekerheid verder afbrokkelen. De situatie is vaak zo complex dat ook de hulpverleners vastlopen. Dat moet anders. Ons systeem moet er zijn voor de mensen.

Het programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens is er om gemeenten en landelijke uitvoerders meer slagkracht te geven in die situaties die nu veel capaciteit vragen van hun professionals. Omdat doorbraken te lang op zich laten wachten of wettelijk gezien niet mogelijk lijken. Omdat er veel meningen zijn over wat mag, moet en wie wat doet. Dat kost te veel tijd en helpt inwoners in nood niet verder.

Op 22 april van 15:00 tot 16:30 organiseert het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens een online kennismakingsbijeenkomst. Hoe kunnen de instrumenten van PMM gemeentelijke medewerkers en professionals helpen? Hoe zet u de instrumenten in? En hoe zorgt u voor handelingsruimte?  

Werkt u bij een gemeente of in het sociaal domein en wilt u meer weten over het Landelijk Maatwerkloket, het Maatwerkregister of de andere instrumenten? Maak dan op donderdag 22 april van 15:00-16:30 uur online kennis met Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens. Meer informatie en aanmelden.  
Meer bijeenkomsten: zie hier.
 

Lid wordenContact