Nieuwsbericht

Veel geld naar wijken en buurten voor ondersteuning jeugd

23 maart 2021 | 3 minuten lezen

Ernst Radius, adviseur Jeugd & Opgroeien van Sociaal Werk Nederland, roept lidorganisaties op om goed te checken of hun organisatie zich wel voldoende pro-actief opstelt rond de ondersteuning van jeugd. Voor de branche neemt Radius deel aan diverse werkgroepen binnen het Deltaplan Jeugd: 'Het is echt een snelkookpan geweest de afgelopen weken. Binnenkort kunnen we vanuit het Deltaplan vertellen welke voorgedragen trajecten gehonoreerd worden. Die kunnen dan met de bijbehorende financiële middelen uitgevoerd of doorontwikkeld worden. Maar ondertussen wijs ik nogmaals op het geld dat de afgelopen maanden richting het Gemeentefonds is gegaan en is verdeeld. Met dat geld kunnen activiteiten voor jeugd, én uren voor ondersteuning worden georganiseerd. Pak je kans!'

Onderwijsgeld: 8,5 miljard - ga om de tafel met de (basis)scholen
Van die 8,5 miljard gaat een immens deel op aan de halvering van het collegegeld voor studenten komend studiejaar 2021-2022 (Universiteit, hbo, mbo en andere opleidingen). Alle basisscholen hebben 180.000 euro per school ontvangen om "vrij te besteden". Scholen kunnen dat dus ook gebruiken voor ondersteuning van kinderen en jongeren buiten de directe lessen en schooltijd.
Ernst Radius: 'Sociaal Werk Nederland zoekt hierover afstemming met het nationale onderwijsprogramma. Het moet bekender worden dat hierin mogelijkheden zitten om kinderen en jongeren buiten de lestijden te ondersteunen: bijvoorbeeld met de extra inzet van schoolmaatschappelijk werk of inkoop van uren voor kinder- jongerenwerkers. Wij roepen onze leden ook op om zelf actief contact op te nemen met gemeenten en scholen om die plannen uit te voeren.'
Veel basisschoolleerlingen in kwetsbaardere wijken wonen krap, hebben bijvoorbeeld onregelmatig werkende ouders en zijn gebaat bij opvang, huiswerk, of andere begeleiding, na schooltijd. Radius: 'En voor deze kinderen die niet naar de bso gaan of de sport- cultuurverenigingen, bieden nu in coronatijd - maar eigenlijk áltijd - de in de buurt georganiseerde activiteiten en veilige ontmoetingsplekken een belangrijke positieve kans op talentontwikkeling en burgerschapsontwikkeling. Ga in overleg met het onderwijs: de lente komt eraan! Dat biedt mogelijkheden om activiteiten buiten te organiseren: iets met groen, sport of sportclubs.'

33,5 miljoen naar gemeenten voor jeugd
Radius: 'Door corona is het noodzakelijk dat de jeugd meer ondersteund wordt op cognitief, mentaal, fysiek én sociaal gebied. Sociaal Werk Nederland heeft gepleit voor versoepeling van de regels voor jongeren tot 27 jaar, zowel in binnen- als buitenruimtes. Sociaal werker van het jaar Simone Duin heeft deelgenomen aan gesprekken met jongeren. Het OMT houdt nu ook rekening met de uitkomsten daarvan.'
Bovendien zijn er landelijke plannen gemaakt vanuit verschillende ministeries, waaronder die van OCW en VWS. Een bedrag van 33,5 miljoen euro gaat naar het Gemeentefonds met de oproep aan gemeenten dit budget te besteden aan ondersteuning van de jeugd. Zie steunpakket.

6,5 miljoen voor mentaal welzijn
Een budget van 6,5 miljoen euro gaat specifiek naar diverse projecten op gebied van mentaal welzijn, veiligheid en sociaal welzijn. Dankzij dat geld zijn diverse voorstellen van Sociaal Werk gehonoreerd, waaronder de uitbreiding en verlenging van de Winter Games naar de zomergames 2021.
Ernst Radius: 'Kortom: zoek de lokale samenwerking op! Nu zit het geld namelijk nog in de gemeentelijke pot, maar het is niet geoormerkt. Het is dus slim om als sociaalwerkorganisatie niet te wachten tot het besteed is aan de "lantarenpalen". Ga in gesprek met je gemeente en kijk wat er mogelijk is. Betrek jongeren erbij. Ga om de tafel met jongerenwerkers, de buurtsportcoaches, de JOGG-medewerkers van de gemeente, de Cruyff Courts en de Krajicek Courts, en doe het snel!'

  • Zodra de Deltaplan-plannen concreter worden legt Sociaal Werk Nederland deze ook voor aan de leden.
Lid wordenContact