Nieuwsbericht

10,7 miljoen voor vervolgsubsidie 'inhaal- en ondersteuning voorschoolse educatie'

22 maart 2021 | 2 minuten lezen

Minister Slob heeft opnieuw subsidie beschikbaar gesteld voor een vakantie-aanbod aan peuters met een VE-indicatie. Er is hiervoor  € 10,7 miljoen beschikbaar. VE-aanbieders kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma's in de zomer- herfst- en kerstvakantie in 2021. Op korte termijn wordt de regeling gepubliceerd en gaat het aanvraagloket open.

Op 19 maart 2021 stuurde demissionair minister Arie Slob de kamerbrief over de toegekende vervolgsubsidie 'inhaal- en ondersteuningsprogramma's voorschoolse educatie' naar de Tweede Kamer.

Slob: "Ik wil beginnen met het uitspreken van waardering voor de inzet van de brancheorganisaties in de kinderopvangsector bij het tot stand komen en implementeren van de subsidieregeling. Ook gaat mijn waardering uit naar de kindercentra en de pedagogisch medewerkers die vervolgens aan de slag zijn gegaan met het aanbieden van een aanvullend programma van ve in de vakantieperiodes van 2020. Ik ben blij te horen dat uit uw peiling blijkt dat de medewerkers positieve effecten zagen bij de kinderen en de ouders.'

Half december werd bekend dat opnieuw een lockdown van kracht werd, die onder andere een sluiting van de reguliere kinderopvang betekende. Deze tweede sluitingsperiode was voor de kinderdagopvang van kracht tot 8 februari. Daarnaast zijn er andere redenen waarom peuters voorschoolse educatie missen vanwege de uitbraak van COVID-19, bijvoorbeeld als zij in quarantaine of thuisisolatie zijn.

Slob: 'Ik heb daarom besloten om de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s ve te verlengen. Houders van kindercentra kunnen daardoor opnieuw subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, nu gedurende de zomer- tot en met de kerstvakantie in 2021. In totaal is hiervoor € 10,7 miljoen beschikbaar. Het is mijn intentie om de regeling zo spoedig mogelijk te publiceren, zodat houders van kindercentra voldoende tijd hebben hun aanvragen voor te bereiden.; 

In de aanvraagbrief verzochten de brancheorganisatie tevens om in de nieuwe regeling de ondergrens van minimaal vijf doelgroeppeuters te laten vervallen. In kleine dorpskernen is het voor houders namelijk niet goed mogelijk om deze ondergrens te halen.
Slob: "Het is van belang een ondergrens te behouden om een doelmatige inzet van het budget te verzekeren. Met het oog op het verruimen van de mogelijkheden in kleine kernen heb ik besloten de ondergrens te verlagen naar minimaal 3 ve-peuters.'           

Demissionair minister Slob laat momenteel de opbrengsten van de inhaal-en ondersteuningsprogramma’s monitoren door onderzoekers van de VU, onder regie van het NRO. De resultaten van dit onderzoek worden rond de zomer verwacht. De onderzoekers zijn verzocht om ook de resultaten van deze 2e regeling voor ve te onderzoeken.

De regeling komt op vrijdag 26 maart online; zodra we weten hoe de subsidie aangevraagd kan worden hoort u dat. 
Zie de brief in de bijlage en hier op de website van de Tweede Kamer, 
 

Lid wordenContact