Nieuwsbericht

Webinar over de rol van sociaal werk bij verduurzaming en energietransitie

16 maart 2021 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland organiseert op donderdag 15 april (van 10.00 tot 11.30 uur) een webinar over de rol van sociaal werk bij verduurzaming en de energietransitie in de wijk. Yvonne Zuidgeest (Diverz), Paul Vlaar (Krachtproef energie), Lizet Klein Nagelvoort (BPSW) en Justin van Riel (sociaal makelaar) geven inspirerende voorbeelden, tips voor sociaal werkers over hun rol en informatie over methodiek ontwikkeling en scholingsmogelijkheden. Met de webinar sluiten we aan bij de behoefte van leden, zoals blijkt uit  een quickscan over de rol van sociaal werk in het Klimaatakkoord en de energietransitie. 64 leden vulden deze in. Hieronder de uitkomsten.

Aanmelden kan hier

Eigen beleid
Ruim 30 % heeft duurzaamheid en de energietransitie een plek in gegeven in het (meerjaren)beleid van de organisatie. Dat varieert van zelf duurzamer werken tot een rol in een sociaal rechtvaardige energietransitie. Ook de inzet van FTE voor dit beleid varieert en bedraagt gemiddeld slechts een enkele FTE.

Proeftuinen en gemeentelijk beleid
Leden zijn relatief onbekend met en nauwelijks betrokken bij de huidige aardgasvrije proeftuinen. Eind 2021 moeten gemeenten voor alle wijken hun plan klaar hebben over hoe ze de energietransitie gaan realiseren. De meerderheid van de leden is niet op de hoogte van de stand van zaken van deze gemeentelijke plannen. Een kleine 20 % is wel bekend met en betrokken bij de plannen. Die betrokkenheid  betreft met name het contact met bewoners.

Rol bij verduurzaming in de wijk
40 % voert activiteiten uit gericht op energiebesparing en/of het tegengaan van energiearmoede (die ontstaat door onvoldoende geld voor verwarming, verlichting of koken). Het gaat om uitleg en voorlichting, ondersteuning bij energiearmoede en het duurzaam maken van eigen voorzieningen. 30 % voert activiteiten uit gericht op klimaatadaptatie zoals het ontwikkelen van wijk-, pluk- en buurttuinen, ondersteuning van bewonersinitiatieven en afspraken over duurzame bouw en recycling. 40 % draagt bij aan circulariteit met onder meer een kledingbank, reparatiecafé en kringloopwinkel. Tenslotte heeft 30 % een rol in bewustwording met de ontwikkeling ieder vanuit hun eigen rol en perspectief van een methodiek voor bewonersparticipatie in buurten, een lesaanbod aan scholen dan wel een bijdrage in een denktank of inwonersplatform.

Wat hebben leden nodig
Ruim 60 % wil een platform waarop ze informatie met elkaar kunnen delen over dit thema. Verder geeft ruim 60 % aan behoefte te hebben  aan scholing, training en voorlichting voor sociaal werkers. Tenslotte wil driekwart deelnemen aan een webinar en vraagt SWN aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen: inspirerende voorbeelden, vertaling van klimaatakkoord naar passende ondersteuning van inwoners, tips voor sociaal werkers om dit integraal onderdeel van hun rol te maken, agendering en bewustwording bij organisaties die regie hebben (waaronder gemeenten), verhouding tussen rol opbouwwerk en bewonersinitiatieven en methodiek ontwikkeling en scholingsmogelijkheden.

Webinar op 15 april
Dat webinar organiseert Sociaal Werk Nederland op 15 april (van 10.00 – 11.30 uur) met bijdragen van Yvonne Zuidgeest (Diverz), Paul Vlaar (Krachtproef energie), Lizet Klein Nagelvoort (BPSW) en Justin van Riel (sociaal makelaar). Zij zullen u informeren en inspireren met hun praktijkervaring en kennis over de mogelijkheden van het sociaal werk in verduurzaming en de energietransitie in de wijk.    

Aanmelden kan hier