Nieuwsbericht

Nu aanmelden: webinars over de inzet van pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie

16 maart 2021 | 1 minuut lezen

Voor leidinggevenden, directeuren , managers, pedagogische coaches in midden- en grotere VE organisaties ( meerdere locaties en meerdere VE-groepen)

BK, BMK en Sociaal Werk Nederland organiseren twee webinars over de inzet van een pedagogisch coach voor VE en de landelijke rekennorm daarvoor. Er is een webinar voor kleinere organisaties en een voor midden en grotere organisaties. De thema's van de webinars worden behandeld aan de hand van de regelgeving en concrete voorbeelden uit de praktijk. Deelname is gratis en de deelnemers kunnen via de chat vragen stellen.

Vanaf 1 januari 2022 is een inzet van 10 uur per jaar per doelgroepkind verplicht. Dit komt bovenop de normering die in de Wet IKK wordt gehanteerd. Waar moet je aan denken als je hier mee aan de slag gaat? Aan welke eisen moeten de pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen? Hoe kunnen zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de VE? En hoe bereken je het aantal uren precies?

Achterliggende gedachte bij deze nieuwe kwaliteitseis is dat je de kwaliteit en het effect van de VE substantieel kunt vergroten door de inzet van een VE-coach. Maar hoe doe je dat?

Programma
Tijdens het webinar krijg je een korte toelichting op de nieuwe regelgeving aan de hand van de onlangs uitgebrachte brochure Werken aan kwaliteit in de VE. Daarna geeft Heleen Versteegen (Sardes) je samen met enkele ervaren VE-managers meer informatie en praktische handvatten hoe je dit in jouw organisatie kunt inzetten. Er is ruimte voor vragen en uitwisseling.

Door wie
Het webinar wordt georganiseerd door het Ondersteuningstraject VE, een gezamenlijk project van de drie brancheorganisaties BK, BMK en Sociaal Werk Nederland.

Inschrijven
29 maart: (voor kleinere organisaties) https://www.webinartv.nl/agenda/inzet-pedagogisch-beleidsmedewerker-voorschoolse-educatie-ve-kleinere-organisaties/

31 maart: (voor midden en grotere organisaties) https://www.webinartv.nl/agenda/inzet-pedagogisch-beleidsmedewerker-in-de-ve-voor-midden-en-grotere-organisaties/

Lid wordenContact