Nieuwsbericht

Meer mogelijkheden voor verduurzaming en leefbaarheid met nieuwe woningwet

16 maart 2021 | 2 minuten lezen

Woningcorporaties krijgen voortaan meer mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woningen en het verbeteren van de leefbaarheid. Dat is één van de wijzigingen van de Woningwet die is aangenomen door de Tweede Kamer. Volgens Sociaal Werk Nederland biedt dat praktische ruimte om samen met het lokaal sociaal werk de daad bij het woord te voegen en ondersteuning aan bewoners in wijken met veel sociale huurwoningen concreet vorm te gaan geven. Aedes en Sociaal Werk Nederland pleiten al langer voor terugkeer van de 'waakvlamfunctie' in wijken met veel bewoners met psychische problematiek, inburgerende statushouders en bijvoorbeeld ouderen die langer alleen thuis wonen. 

De aangepaste wet verduidelijkt dat het verduurzamen van hun woningen onderdeel is van de taak van corporaties. Zij kunnen voortaan op of aan hun bezit dezelfde investeringen doen als andere vastgoedeigenaren. Hiermee leveren de corporaties een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen, verlaging van de energierekening, en het verbeteren van de woonkwaliteit en het woongenot van hun huurders.

Activiteiten in buurthuizen
“Corporaties krijgen meer ruimte om mensen met een laag inkomen zo goed mogelijk te blijven huisvesten. En ze krijgen een prominentere rol in de wijk doordat ze activiteiten in buurthuizen kunnen organiseren. Bewoners komen zo meer met elkaar in contact, en dat is belangrijk om eenzaamheid onder bijvoorbeeld ouderen tegen te gaan”, aldus Minister Kajsa Ollongren.

Daarvoor is uiteraard een goede samenwerking met het sociaal werk cruciaal. Aanknooppunten genoeg: ontmoeting organiseren in buurthuizen kan op allerlei manieren welzijn van bewoners en de sfere in de buurt bevorderen. Onmoeting, wandelen, hulp aanbieden rond thusiadministratie en toeslagen voorkomt stress, werkt gezondere leefstijl in de hand en bestrijdt eenzaamheid. 
Zie eerder genoemde artikelen over samenwerking in buurten tussen woningcorporaties en het sociaal werk

Actieagenda Wonen
Deze aanpassing sluit goed aan bij de Actieagenda Wonen waarin naast het aantal en de betaalbaarheid van woningen de leefbaarheid in kwetsbare wijken geagendeerd wordt. Met als belangrijk punt dat de aanpak van sociale leefbaarheid en verduurzaming van woningen in de wijk elkaar kunnen versterken. ‘De energietransitie in de gebouwde omgeving is een sociale transitie’, aldus de Actieagenda. Sociaal Werk Nederland schreef mee aan de sociale paragraaf over leefbaarheid en verduurzaming.

Rol sociaal werk in verduurzaming
De rol van sociaal werk in de wijk bij verduurzaming en de energietransitie was onderwerp van een quick scan onder leden in februari 2021. Een deel van de leden blijkt al actief op dit thema bij activiteiten voor energiebesparing en het tegen gaan van energiearmoede, circulaire activiteiten en bewustwording. 

Webinar energiearmoede, energietransitie,, klimaatopgave en sociaal werk - 15 april
Sociaal Werk Nederland organiseert aansluitend op de behoefte van leden op donderdag 15 april (van 10.00 tot 11.30 uur) een webinar over de rol van sociaal werk bij verduurzaming en de energietransitie in de wijk. Yvonne Zuidgeest (Diverz), Paul Vlaar (Krachtproef energie), Lizet Klein Nagelvoort (BPSW) en Justin van Riel (sociaal makelaar) geven inspirerende voorbeelden, tips voor sociaal werkers over hun rol en informatie over methodiek ontwikkeling en scholingsmogelijkheden. 

U vindt het bericht van de rijksoverheid over de woningwet hier.    

Lid wordenContact