Nieuwsbericht

Korte documentaire over Winter Games 2020: Samenwerking van sport en jongerenwerk moet een blijvertje zijn.

Chris Bos
16 maart 2021 | 3 minuten lezen

‘Voordat corona losbarstte was er al een andere pandemie aan de gang. Een pandemie die wereldwijd jaarlijks 5,3 miljoen slachtoffers maakt. De pandemie van het zitten.’ Aldus hoogleraar Eric Scherder in de korte documentaire over de Wintergames 2020 die de afgelopen maanden werden georganiseerd door de Krajicek Foundation, de Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland. Ruim 55.000 jongeren in heel Nederland deden eraan mee.


Winter Games - de documentaire

Het is een unieke samenwerking, die werd opgezet in coronatijd maar feitelijk permanent nodig is in veel wijken: activiteiten voor jongeren in hun eigen buurt, die bovendien worden begeleid door jongerenwerkers en buurtsportcoaches waar ze zo nodig ook terecht kunnen met problemen.
‘En na corona moeten we daar dus niet mee stoppen, maar er een structurele samenwerking van making, aldus Eric van der Burg tijdens de webinar waarin de documentaire z'n première beleefde, ‘voldoende bewegen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van jongeren, maar zeker ook voor hun sociale ontwikkeling.’

Vier van de vijf jongeren bewegen te weinig. En de afgelopen maanden is dat alleen maar erger geworden. Vandaar ook het plan van de drie organisaties om jongeren aan het bewegen te krijgen én met elkaar in contact te brengen. Sociaal Werk Nederlandvoorzitter Eric van der Burg: ‘Sport is sociale dynamiek, en dat is belangrijk nu jongeren thuis nog maar één iemand mogen ontvangen. Sport is interactie; het is leiderschap tónen en acceptéren. Het is samenspelen, regels naleven. Van nature zijn pubers tegendraads, maar op het veld luisteren ze naar hun coach, aanvoerder en medespelers.’

‘En bovendien,’ zegt Mennold Phelipa, sportbuurtwerker in Wageningen, ‘Activiteiten zorgen ervoor dat we jongeren kennen en zij ons kunnen bereiken als ze daar behoefte aan hebben. We signaleren het als jongeren niet meer naar school gaan of als ze met andere problemen kampen.’ Of zoals een van zijn collega’s in de documentaire zegt: ‘Er gaat een hele wereld schuil achter een potje pingpong.’

Perfecte tandem
Sportactiviteiten en jongerenwerk vormen een perfecte tandem. Eric van der Burg: ‘Gemeenten moeten beseffen hoe belangrijk dat is en die structurele samenwerking zo nodig ook financieel ondersteunen. Jongerenwerkers weten waar jongeren uithangen en hoe je hun vertrouwen kunt winnen, zodat ze mee gaan doen aan sportactiviteiten. Dus doorgaan daarmee, ook ’s zomers, en dan met name voor de jongeren die niet ieder jaar met hun ouders op een verre vakantie gaan. Zo hebben ze een dagbesteding, het is goed voor hun gezondheid en hun sociale contacten. En ze bezorgen hun omgeving plezier in plaats van overlast.’

De drie organisaties die aan de wieg stonden van de Wintergames zijn inmiddels op landelijk niveau bezig om de Games een stevige basis te geven. In dat kader voetbalden jongeren onlangs op het Binnenhof met Kamerleden en ging er een brief naar het ministerie van VWS.
Ernst Radius zit namens Sociaal Werk Nederland bovendien aan de overlegtafel Jongeren en activiteiten, als onderdeel van het Deltaplan Jeugd.

Urgentie is geboden, vindt ook Eric Scherder. ‘Veel en lang zitten tast je immuunsysteem aan. Dat is funest in tijden van corona. Het is nu of nooit!’

Sociaalwerkorganisaties kunnen de documentaire inzetten om duidelijk te maken wat de combinatie sport, bewegen én kinderwerk/jongerenwerk bijdraagt aan de sterke sociale basis jeugd. 

22 maart 2021

Wat een goed filmpje!

Lid wordenContact