Nieuwsbericht

Landelijke Armoedecoalitie doet oproep aan politiek: “Bestaanszekerheid is broodnodig”

9 maart 2021 | 2 minuten lezen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart doet de Landelijke Armoedecoalitie een oproep aan politieke partijen om bestaanszekerheid van mensen te vergroten. Jan van Leijenhorst, voorzitter van de Landelijke Armoedecoalitie: “Eén miljoen mensen in Nederland komt nauwelijks rond. Dit, omdat hun inkomen te laag is om de vaste lasten van te betalen en mee te kunnen doen.” De oproep ‘Bestaanszekerheid is broodnodig’ wordt gelanceerd op 10 maart tijdens het verkiezingsdebat van de Landelijke Cliëntenraad.

De Landelijke Armoedecoalitie, een netwerk van landelijke organisaties die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken, doet zes voorstellen die eraan bijdragen dat de bestaanszekerheid van mensen de komende kabinetsperiode wordt vergroot. Dat is hard nodig want met de coronapandemie neemt het aantal mensen in armoede alleen maar toe. Vooral mensen met flexibele banen zijn in de knel gekomen, zoals ZZP’ers, mensen in de horeca, mensen met kleine of 0-uren contracten en mensen met een (arbeids)beperking. Ook veel jongeren zijn hun baan kwijtgeraakt en ontvangen een uitkering die niet toereikend is voor de vaste lasten. Dakloze mensen en mensen met een onzekere ‘status’, worden eveneens getroffen: het aantal ‘gratis eet- en drinkplekken’ is sterk afgenomen.

Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie de politiek op nú het verschil te maken en (financiële) bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren. Dat kan door in het volgende Kabinet in te zetten op:

1            Een toereikend inkomen voor alle inwoners van Nederland;
2            Geen onnodige verhoging van schulden;
3            Een eenvoudig systeem van regelingen en toeslagen;
4            Ruimte voor overheden om te komen tot échte oplossingen voor problematische schulden;
5            Vermindering van woon- en energielasten voor minima;
6            Een integrale aanpak van armoede en schulden, preventie en empowerment.

Op 10 maart wordt een Verkiezingsdebat ‘Toekomst van bestaanszekerheid georganiseerd in Pakhuis De Zwijger ism LCR en Landelijke Armoedecoalitie.

Deze oproep wordt gedaan door de Landelijke Armoedecoalitie, bestaande uit de volgende organisaties: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht.
De kenniscentra Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

De oproep wordt tevens ondersteund door: Stichting Eropaf; André Moerman, Schuldinfo; Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso Hogeschool Utrecht; Roeland van Geuns lector Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam; Tamara Madern, lector 'Schuldpreventie en Vroegsignalering' Hogeschool Utrecht.

Tijdstip debat :  10 maart 20.30 - 21.45’.
Aanmelden kan via deze link: https://dezwijger.nl/programma/toekomst-van-bestaanszekerheid.
In de bijlagen vindt u de adviezen, en de oproep: bestaanszekerheid is broodnodig!

Sociaal werk draagt aantoonbaar bij aan minder zorgkosten, meer welzijn. Zie onderzoek. 
Concrete ondersteuning van bewoners is mensenwerk. Meer menselijke maat vraagt meer handen in de wijk en investeren in de #sterkesocialebasis is hard nodig. 

Lid wordenContact