Toolkit: zelf aan de slag met campagne, bloggen, organiseren werkbezoek, profileren sociaal werk

In 2015 heeft de Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) de campagne rond sociaal werkers geïntensiveerd. Samen met bureau BKB werd er een opzet ontwikkeld waarmee aandacht werd gevraagd voor het sociaal werk door middel van ‘10 Gouden Gemeentes’, gerichte campagneactiviteiten en door middel van ‘lokale ambassadeurs’ die op een weblog verslag deden van hun interventies in het sociale domein. 

In 2016 wil Sociaal Werk Nederland de aangesloten leden er actief toe aanzetten om ook lokaal aandacht te vragen voor de campagne-issues en de inzet van sociaal werkers. Er is immers voldoende om over te praten en de actualiteit sluit nauw aan bij de werkzaamheden van de aangesloten lidorganisaties in gemeentes.

Voor deze doelstelling is uw medewerking nodig. Vaak betekent dat vooral het stroomlijnen van reeds zelf ingezette acties of het onder één noemer brengen van de eigen lokale interventies in een campagne-aanpak. 

Ideeën en tips om zelf aan de slag te gaan staan in de toollkit in de bijlage: zie de bijlage boven deze tekst op deze pagina. 

ContactLid worden