Sociaal werker van het jaar Norbert Wijnhofen

Norbert Wijnhofen is de Sociaal Werker van het Jaar 2019!

Zijn doel als kersverse ambassadeur is de kruisbestuiving tussen het sociaal domein en de ggz verder bevorderen. Norbert Wijnhofen werkt bij sociaalwerkorganisatie Sterker Sociaal werk in Nijmegen. De jury, onder voorzitterschap van Lex Staal, roemt Norbert om de manier waarop hij inhoud geeft aan de innovatie. Hij koppelt kennis uit diverse domeinen van zorg en welzijn aan behoeften van bewoners en vertaalt die beleid van de gemeente. Norbert: "Vanuit de Sociaal Wijkteams in de Nijmeegse wijken help ik bewoners met een (ernstige) psychiatrische aandoening. Zodanig, dat ze hun plek in de wijk weer vinden. Mijn dagelijks werk is maatwerk bieden. Want ook bewoners met een psychiatrische aandoening zijn er in vele soorten en maten. Goed luisteren, samen kijken wat past en waar de bewoner het beste mee geholpen is."

Uit het juryrapport: 'Norbert anticipeert goed op actuele samenlevingsvraagstukken. Hij stuurt op het versterken van de kracht van mensen. Bijvoorbeeld: door nieuwe wetgeving krijgen sociale wijkteams met nieuwe doelgroepen te maken, zoals mensen met psychiatrische problemen die thuis begeleid worden. Norbert heeft zich bekommerd om deze kwetsbaren in de samenleving die minder aandacht krijgen in de media; daarmee heeft hij ook deze eenzaamheid een stem gegeven.'

Norbert is vanaf vandaag een jaar lang dé ambassadeur van het sociaal werk. Hij neemt daarmee de titel over van Sjef van der Klein, Sociaal Werker van het Jaar 2018. Behalve de titel ontvangt de nieuwe ambassadeur  795 euro voor een scholingsactiviteit en 1.000 euro om te besteden aan een project in zijn wijk.
Norbert Wijnhofen was genomineerd tegelijk met Samira Fdani van MOOI welzijn (Den Haag) en Esther de Bie van ONS Welzijn (Oss/Veghel). 

ContactLid worden