Sociaal werker van het jaar 2015: Nora el Abdouni

Nora el Abdouni, Sociaal werker van het jaar 2015

Nora El Abdouni is sociaal werker bij Pretty Woman.

Pretty Woman biedt hulpverlening voor meiden en jonge vrouwen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag op relationeel of seksueel gebied. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om aanranding, verkrachting, sextortion (afpersing met seksueel beeldmateriaal), seksueel misbruik (binnen of buiten de familie) of mensenhandel.

Alles draait om vertrouwen

‘Net als alle andere sociaal werkers help ik mensen hun eigen leven weer op te pakken. Ik werk vooral met kwetsbare meiden en jonge vrouwen. Ik maak hen bewust van hun identiteit; van hun stem, krachten, keuzevrijheid, grenzen én wensen. Daardoor kunnen ze uiteindelijk zelf besluiten om uit een geweldsrelatie te stappen of een nieuwe weg in te slaan.
Het punt is: het helpt echt niet om ze te vertellen dat ze moeten stoppen met een voor hen schadelijke relatie. Ze moeten het zelf willen, voelen, doen. Neem Stefanie, een jonge vrouw die in haar kindertijd seksueel is misbruikt. Daar heeft ze nooit hulp voor gehad. Daardoor was ze als puber ‘onhandelbaar’, althans dat vonden de mensen om haar heen. Ze is van school verwijderd, kwam veelvuldig in aanraking met verkeerde jongens en was nergens meer voor te motiveren. Een meisje als Stefanie heeft iemand nodig bij wie ze haar geheimen kwijt kan, maar die ook aandacht heeft voor haar pijn en haar verdriet.

Bij mijn doelgroep draait alles om vertrouwen. Net als bij Stefanie heeft hun geloof in de mensheid een enorme deuk opgelopen. Als sociaal werker steek ik daarom veel tijd en energie in het opbouwen van een band. Ik leer ze hoe je een relatie aangaat, maar ook hoe je die effectief kunt beëindigen als dat nodig is. Ik leer ze te zeggen wat ze zélf willen zeggen en niet wat anderen willen horen.
En dat begint al bij de voordeur. Als iemand Stefanie vroeg “wat wil je drinken?” antwoordde ze vroeger iets als “doe maar wat”, “wat neem jij?”, “maakt niet uit”. Daar begon mijn werk, haar ervan bewustmaken dat ze een keuze heeft. Dat bleek nog een hele worsteling: het duurde soms wel vijf minuten voordat ze daadwerkelijk voor cola koos.

Wat dat oplevert? Allereerst dat deze meiden weer een positief zelfbeeld krijgen, hun negatieve ervaringen verwerken, dat is het allerbelangrijkste. Daarmee voorkom je bovendien dat ze vastlopen, met alle gevaren van dien, zoals een stressstoornis, depressie of zelfverminking. En hoe later je ingrijpt, hoe meer psychische problemen en hoe hoger de zorgkosten.’

Meer over Nora en Pretty Woman:

Andere acticiteiten van Nora als ambassadeur:

 • 22 mei - activiteit verzorgd op Ladies Lounge, georganiseerd door Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland in Tivoli. Activiteit: Photobooth. Doel: in gesprek gaan over selfies en social media gebruik, wat zet je wel en wat niet online. 
 • 23 mei - Interview Vakblad Sociaal Werk
 • 14 juni - uitgenodigd om aanwezig te zijn bij iftar (het vasten verbreken), georganiseerd door politie in Nijmegen
 • 14 juli - meegewerkt aan onderzoek vanuit ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderwerp: (impliciete) discriminatie 
 • 31 augustus - Conferentie Hogeschool Utrecht, aanwezig als sociaal werker van het jaar om mijn visie op het sociaal werk te delen. Start van het nieuwe schooljaar.
 • 9 september - uitgenodigd door Hogeschool Utrecht om samen met sociaal werk studenten aanwezig te zijn bij tentoonstelling over transgenders. Niet over hen in gesprek maar mét hen. 
 • 7 oktober - workshop verzorgd op netwerkbijeenkomst SPE, servicepunt emancipatie. Thema was: psychosociale problematiek nav seksueel geweld bij (migranten)vrouwen.
 • 24 oktober - Gastspreker Hogeschool Utrecht sociaal werk studenten (bij de minor huiselijk geweld) in gesprek over geweldrelaties 
 • 17 november - Viva show - als sociaal werker genomineerd voor de Viva400
 • 8 december - workshop verzorgd op netwerkbijeenkomst "Platform Eer en Vrijheid". Thema was: praten over seksualiteit. 
 • 6 januari - officieel mede-oprichter Trainingsbureau Amana. Richt zich op het bedenken en uitvoeren van sociale projecten gericht op biculturele gemeenschappen én het in de kracht zetten van sociaal werkers als het gaat om intercultureel vakmanschap.  
 • 17 januari - 2 workshops verzorgd op regiobijeenkomst LVB jongeren en binnenlandse mensenhandel. Thema: werkwijze en activiteiten Pretty Woman. 
 • 16 februari - Verkiezingsdebat Tilburg met politici, jongerenwerkers en heel veel jongeren. 
 • 21 februari - Inspiratiecollege Hogeschool Utrecht. Thema: (on)bewust werken met jezelf (als instrument) binnen het sociaal werk.
 • 24 februari - Live tv opname bij NTR, programma: De Nieuwe Maan. Thema: samen met Peter R de Vries over sexting n.a.v. zelfmoord van Onur, 15 jarig slachtoffer. 
 • 15 maart - Dag van de Sociaal Werker. Stokje overgedragen. 
 • 19 maart - Meet Up naar aanleiding van Tegenlicht uitzending over moslimfeminisme/feminisme binnen de Arabische wereld. Thema: feminisme en taboedoorbrekend werken. 
 • 27 maart - Gastcollege HAN. Thema: creatief werken binnen het sociaal werk. 
 • 30 maart - Als expert aanwezig op meeting over cultuursensitief werken. Doel: kennis delen. Wat werkt, wat niet. 
 • 18 april - Kopje koffie met opvolger sociaal werker van het jaar 2017, Mariska Overgaag
 • december - 'Er is een seksualiteitsoorlog gaande'

Naar de 10 andere ambassadeurs van het Sociaal werk >

ContactLid worden