Mariska Overgaag, Sociaal werker van het jaar 2017

Mariska Overgaag Sociaal Werker van 2017

In maart van dit jaar werd Mariska Overgaag uitgeroepen tot Sociaal Werker van 2017. Een mooie erkenning voor het werk dat ze in Zoetermeer doet voor meldpunt EMMA: “Eerder Melden, Minder Achterstanden”. Het ambassadeurschap voor het sociaal werk leidt bovendien tot een volle agenda. ‘Deze week was ik bij de presentatie van het Rapport “Eenvoud Loont” van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Nadat het rapport was aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma was er namelijk nog een panelgesprek onder leiding van Pieter Hilhorst. Ik was een van de vier panelleden, naast onder anderen Simon Sibma (algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau). Bijzonder, want mijn collega’s en ik hebben zo vaak te maken met het CJIB, wij weten waar het vaak mis gaat. Heel gaaf dat je juist met zo iemand je praktijkervaringen kunt delen.’

Elke kans aangrijpen
Dergelijke ervaringen heeft ze nu regelmatig. ‘De titel “Sociaal Werker van het Jaar” doet echt wonderen en opent deuren waarvan ik het bestaan niet eens wist. Daardoor kan ik op heel veel podia uitdragen wat ik belangrijk vind in de aanpak van armoede en schulden, namelijk vroegsignalering zoals we dat doen bij Meldpunt EMMA. Wat mij betreft moet elke gemeente daarop inzetten om te voorkomen dat mensen diep in de financiële ellende raken.’
En niet alleen gemeenten weten haar te vinden. ‘Gisteren belde iemand van de Belastingdienst, die de samenwerking met maatschappelijk werkers wil verbeteren. Als het ten goede komt aan de burgers om wie het gaat pak ik elke kans aan.’

Onderbelicht
Ook de waarde van sociaal werk uitdragen is belangrijker dan ooit, stelt Mariska. ‘De samenleving -en wijzelf soms ook- onderwaarderen de impact ervan. We zeggen graag: “cliënten hebben het uiteindelijk zelf gedaan” en daar zijn we dan trots op. Daarbij vergeten we te gemakkelijk wat wij in eerste instantie allemaal hebben gedaan om hen zover te krijgen dat ze de draad weer op pakken.’

Tegelijkertijd vinden heel veel Nederlanders het vanzelfsprekend dat sociaal werkers mensen met schulden te hulp schieten. ‘Maar dat is het niet! Die sociaal werkers moeten  wel ergens in dienst zijn, er blijft subsidie nodig voor hun inzet. Ze zijn onderlegd, ze weten waarmee je allemaal rekening moet houden om geldstress aan te pakken en ze komen bij de mensen thuis. En dat is echt nodig voor een duurzaam resultaat! En dat resultaat moeten we zelf ook nog veel meer uitdragen!’

EMMA uitrollen
Gelukkig is er de laatste tijd meer aandacht voor armoede, mede dankzij recente rapporten van de WRR, het College voor de Rechten van de Mens en nu weer de RVS. Ook het succes van de serie “Schuldig” heeft er allicht aan bijgedragen dat het thema bij gemeenten hoger op de agenda staat. Mariska: ‘Diverse gemeenten tonen interesse om een vorm van EMMA bij hen uit te rollen. Dat hoef ik niet allemaal zelf te doen, na het eerste contact kunnen collega’s het gelukkig overnemen.’

Ook is ze benaderd door een vrijwilligersorganisatie om in hun gemeente samen vroegsignalering vorm te geven. ‘Professionals en vrijwilligers kunnen elkaar versterken in de aanpak van armoede, EMMA is daar een mooi voorbeeld van. Een vroegsignaleringsaanpak in elke gemeente, daar maar moet het wat mij betreft heen.’

Mediatraining helpt
Namens Sociaal Werk Nederland zette Jennifer Elich een mediatraining op voor Mariska en haar collega-genomineerden. Helpt dat? ‘Absoluut! Ik ben een hulpverlener en de werelden waarin ik me nu begeef, daar had ik nauwelijks weet van. Ik leer ontzettend veel over hoe media werken, wat ze van je willen en waarvoor je moet oppassen. En we leren ook hoe je je boodschap beter kunnen verwoorden en aankleden. Dat geeft zelfvertrouwen en ook daardoor komt onze boodschap veel beter over. Een gouden tip was bijvoorbeeld “hou het bij jezelf, bij jouw werksoort en bij dat waar jij voor staat”. Dat geeft rust, ik hoef niet over íédere ontwikkeling in het sociaal domein een mening te verkondigen. En het helpt ook om te schiften in alle aanvragen die ik krijg.’

Frustratie en opluchting
De volle agenda heeft ook een schaduwkant. ‘Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik nu projectleider ben. Daardoor mis ik de cliëntcontacten soms wel. De directheid ervan, de eerlijkheid van mensen, hun boosheid en natuurlijk ook de opluchting als we samen iets hebben opgelost. Want dat is natuurlijk waar je het als sociaal werker uiteindelijk allemaal voor doet: mensen verder helpen, zodat ze niet meer 24/7 worden opgeslokt door al hun problemen, maar dat ze ook weer wat levensgeluk ervaren.’


 

ContactLid worden