Gouden Regio Midden-Limburg (Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert)

Gemeenten laten uitvoering Jeugdhulp vrij

Voor één gemeente is de transformatie al een pittige klus, laat staan voor zeven samenwerkende gemeenten. Toch is dat de regio Midden-Limburg goed gelukt. Mieke Pirson (directeur-bestuurder van AMW Midden-Limburg): ‘Met name de jeugdhulp. Ze hebben goed samengewerkt, goed beleid gemaakt, alle partners erbij betrokken en twee pilots gedraaid. Ze onderkennen dat jeugdhulp specifieke expertise vraagt.’

Hoe ziet die aanpak van jeugdhulp er dan uit? ‘In de regio is er nu één basisvoorziening voor jeugdhulp: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat is ondergebracht bij AMW-ML. Informatie, advies en preventie rond Jeugdhulp zitten hierdoor onder één dak,’ aldus Mieke Pirson.
Dat staat in positief contrast met het rapport van de kinderombudsman (2016) dat repte van ontoereikende diagnostiek, te lichte hulp en het ontbreken van nazorg, met als gevolg meer crisisplaatsingen. ‘De nieuwe Jeugdwet ging gepaard met een decentralisatie. In Midden-Limburg deden we dat in regionaal verband en samen met diverse netwerkpartners. En we hebben het CJG een spilfunctie gegeven in de jeugdhulpverlening: herkenbaar, laagdrempelig en vrij toegankelijk voor alle jeugdigen en ouders. Dat helpt om te voorkomen dat problemen escaleren.’

Scholen waarderen één aanspreekpunt
AMW-ML heeft met de gemeenten een vierjarige subsidie-afspraak voor het CJG. ‘Dat verankert het partnerschap en het onze professionals de ruimte hun werk goed te doen. De gemeente heeft namelijk wel het beleid ontwikkeld, maar bemoeit zich niet met de uitvoering.’
Hoe goed dat uitpakt merkte Sociaal Werk Nederland tijdens een werkbezoek aan twee scholen in de regio, waaronder vmbo-school Het Kwadrant. De schooldirectie vindt het een groot pluspunt om samen te werken met het CJG en daarmee één aanspreekpunt te hebben bij de hulp en zorg voor het kind en het gezin.’

Lid worden