Gouden Gemeente Wageningen

‘Iedereen een stem bij sociaal beleid’

Innovatief en vol lef. Zo ziet Esther van der Zee (directeur-bestuurder van de brede sociaalwerkorganisatie Solidez) de gemeente Wageningen. ‘De gemeente heeft alle burgers, organisaties en ondernemers opgeroepen om mee te denken met het sociaal beleid.’ Dat is vormgegeven in “Samen Wageningen” waaraan meer dan 3.000 mensen hebben meegedaan. ‘Iedereen heeft een stem bij het sociaal beleid, iedereen doet mee.’

En dan gaat het niet alleen om burgers. ‘Woningstichting, politie, onderwijs, we werken allemaal samen,’ zegt Esther van der Zee. ‘In de sociaalwerkbranche hebben we het altijd over integraal werken en de transformatie. In Wageningen doen we dit op een unieke manier. We proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het sociaal beleid. En we faciliteren bewoners met eigen initiatieven vanuit de Huizen van de Wijk.’
Dat alles valt goed: cliënten waarderen de dienstverlening van Solidez met maar liefst een 8,5, ruim boven het gemiddelde.

Het Startpunt: 20 organisaties onder één dak
Hoe diep die samenwerkingsverbanden zijn geworteld in de samenleving van Wageningen bleek tijdens het recente werkbezoek van Sociaal Werk Nederland. Het Startpunt Wageningen is hét informatie- en ontmoetingspunt waar bewoners terecht kunnen met vragen over wonen, zorg, hulp, financiën, werk en opvoeding. Maar liefst twintig organisaties werken hier onder één dak intensief samen; van politie tot RIBW, van mantelzorg tot GGZ en van gemeente tot zorg.
En dat betaalt zich uit. Esther van der Zee: ‘In ’t Startpunt werken gemeentelijke Wmo- en jeugdconsulenten samen met zorgprofessionals en vrijwilligers van Solidez. Samen helpen we mensen weer op weg en stimuleren we dat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Doordat je elkaar iedere dag tegenkomt kun je daarbij veel efficiënter samenwerken. Veel korter dan hier kunnen de lijnen niet zijn.’

'Doorpakkracht' in Wageningen

Lid worden