Gouden Gemeente Meppel  

Partners onder huwelijkse voorwaarden

Ook in Meppel was de decentralisatie reden voor de gemeente om de afspraken met Welzijn MensenWerk te herzien. ‘We hebben elkaar goede basisvragen gesteld: wat doen jullie, wat doen wij en hoe vullen we dit samen resultaatgericht in?’ En dat leidde tot een uitkomst waar Corine Volleberg (directeur-bestuurder van Welzijn Mensenwerk) erg trots op is: partnerschap onder huwelijkse voorwaarden.

Een ‘kopgroep’ met sociaal werkers en ambtenaren gaf de eerste aanzet. Corine Volleberg: ‘Hoe willen we dat opdrachten geformuleerd worden? Hoe gaan we ons werk verantwoorden? Van aanbestedingen tot het omgaan met elkaar, álles hebben we uitgewerkt en opgeschreven. Op basis van partnerschap, niet van een hiërarchische verbintenis.’

Het vastleggen en naleven van de uiteindelijke afspraken zorgt voor een groot vertrouwen tussen gemeente en sociaal werk. ‘De gemeente heeft zicht op wat wij doen, omdat we ons werk op de afgesproken manier verantwoorden. De huwelijkse voorwaarden zijn dan ook verlengd voor de komende twee jaar. Bovendien is het proces van afspraken maken en vastleggen zo goed bevallen dat we op een soortgelijke manier aan de slag gaan met de financiering van het sociaal werk.’  

Eerste wijkcoöperatie in oprichting
Dit ‘huwelijk’ tussen sociaal werk en gemeente wordt gedragen door sociaal werkers, partnerorganisaties en actieve inwoners. Stichting Welzijn MensenWerk, Zorggroep Noorderboog, Promens Care en Stichting Icare zijn de initiatiefnemers voor de eerste wijkcoöperatie in Meppel. In de woonwijk Koedijkslanden/Berggierslanden, met ongeveer 9000 inwoners, gaat de coöperatie in oprichting zich inzetten voor het ontwikkelen van welzijn, wonen, zorg, diensten en faciliteiten, gericht op het stimuleren van ontmoetingen op een laagdrempelige manier. De gemeente Meppel betaalt 30% van de huur om de wijkgerichte welzijnsactiviteiten te garanderen.

Lid worden