Gouden Gemeente Huizen

‘Je scherpt je aan elkaar’

‘Dialoog en de drang naar voren,’ dat zijn wat Ad Otjes (regiomanager Versa Welzijn) betreft de woorden die Gouden gemeente Huizen kenschetsen. ‘Die drang om te innoveren heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Samen willen we de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving gestalte geven.’

De naam van wethouder Janny Bakker kan daarbij niet ongenoemd blijven. ‘Ze pleitte indertijd voor minder zorg en méér welzijn. Daarmee nodigde ze ons uit om nieuwe wegen in te slaan. En die handschoen hebben we opgepakt.’
Dat resulteerde onder andere in drie succesvolle dagbestedingsprojecten. ‘Bijvoorbeeld het GeheugenHuis voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Een professional coördineert en vrijwilligers begeleiden uiteenlopende activiteiten. Gedurende acht dagdelen per week. Dat draagt er effectief aan bij dat deze mensen langer thuis kunnen blijven wonen.’

Gemeente houdt wijkcentra overeind
Ook een mooi voorbeeld is het wijkcentrum Meentamorfose. Ad Otjes: ‘In grote delen van Nederland gaan buurthuizen dicht. De gemeente Huizen koos er gelukkig voor om de vier wijkcentra en een jongerencentrum juist te handhaven. Want dat moet natuurlijk als je werkelijk van zorg naar welzijn wilt! Maar we doen het nu wel anders: voor en door de buurt. Meentamorfose wordt nu deels gerund door mensen met een ggz-achtergrond.’
En daarbij blijft het niet, is de stellige overtuiging van Ad Otjes. ‘Er is een flow ontstaan, samen met de gemeente zorgen we dat het geheel meer is dan de som van de samenstellende delen. Dat is een kwestie van goed luisteren naar bewoners, durven experimenteren en elkaar zo nodig corrigeren. We scherpen ons aan elkaar en dan blijkt vaak dat er veel meer mogelijk is dan je vooraf had gedacht. Dat is partnerschap!’

Lid worden