Gouden Gemeente Delft  

‘Alles draait om co-creatie’

Delft wil een beweging in gang zetten die zorg en ondersteuning beter, sneller, eerder en lichter maakt. Dat willen veel andere gemeenten ook, maar Delft heeft daarvoor drie jaar geleden al een nieuwe weg ingeslagen, aldus Elke Louwers, programmamanager marktontwikkeling bij sociaalwerkorganisatie Kwadraad.

Al in 2014 is er op basis van gesprekken met partners in de stad een gezamenlijke sociale visie gemaakt. Dat is de basis voor onder andere de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar. Sociaalwerkorganisaties Kwadraad en Participe werken op basis van een prestatiecontract samen met MEE, Sportevenementen Haaglanden en een vijftal informele zorgorganisaties: Alzheimer DWO, Inloophuis Debora, Buddy Netwerk, Autisme Informatiecentrum en Ouderenfederatie.
Delft voor Elkaar ondersteunt bewoners en vrijwilligers organisaties via coaching, advies en ondersteuning bij wijkinitiatieven en sportactiviteiten. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen en in goede banen te leiden trekken ambtenaren en professionals eensgezind samen op. Melissa Jansen (projectdirecteur van penvoerder Participe): ‘Ieder vanuit zijn eigen rol, maar wél met dezelfde intentie en gedeeld enthousiasme. Alles draait om co-creatie.’
Raimond de Prez (wethouder gemeente Delft): ‘We gaan door met waar we drie jaar geleden aan begonnen: met alle partners en aan de hand van de Innovatieagenda en een Uitvoeringsagenda Sociaal Domein het zorglandschap echt veranderen.’

Een netwerk met 16 organisaties
De Toegang is het eerste contactpunt voor bewoners met een zorgvraag. Delft heeft geen wijkteams maar werkt vanuit de Toegang: een projectorganisatie van maar liefst 16 organisaties. Dankzij de gebundelde expertise kunne burgers direct goed geholpen worden.
Die intensieve werkwijze vraagt de nodige flexibiliteit van medewerkers en moederorganisaties. Delft werkt daarom volgens het principe Leren en Ontwikkelen, om te komen tot een vraaggerichte werkwijze, gebaseerd op één gezin, één plan, één regisseur en één budget.

Lid worden